Omsetningen av lokalmat skal nå 10 milliarder

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har invitert med seg en Næringslivsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche. Delegasjonen møtte statsråden, torsdag 14. januar, til et dialogseminar i Den norske ambassaden i Berlin. Statsråden ledet selv delegasjonsmøtet og innledet til diskusjon med utgangspunkt i Melding til Stortinget "Garden som ressurs – marknaden som mål", hvor regjeringen slår fast en ambisjon om at samlet omsetning av lokalmat i alle omsetningskanaler skal vokse til 10 milliarder innen 2025.

En engasjert landbruks- og matminister.
En engasjert landbruks- og matminister. Foto: Vidar Alfarnes

Delegasjonen har blant annet drøftet hvilke kanaler lokalmaten omsettes i – hvor er vekstpotensialet? Hvordan kan alternative kanaler for salg av lokalmat utvikles som et tillegg til dagligvarehandelen? Hvem påvirker forbrukeratferden og hvem er matagentene og "de trendsettende stemmene"?

Medlemmene i delegasjonen stiller seg bak en målsetting om at samlet omsetning av lokalprodusert mat og drikke skal nå 10 mrd. kroner innen 2025, og vil bidra aktivt til at denne målsettingen nås.   

Direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth under dialogseminaret med Næringslivsdelegasjonen.
Direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth under dialogseminaret med Næringslivsdelegasjonen. Foto: Vidar Alfarnes

På dagens pressekonferanse lanserte også statsråd Dale en ny lokalmatdatabase – Lokalmat.no.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, lanserte i dag en ny lokalmatdatabase - Lokalmat.no. sammen med administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundquist.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, lanserte i dag en ny lokalmatdatabase - Lokalmat.no. sammen med administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundquist. Foto: Vidar Alfarnes

Lokalmat er en kategori i vekst som vokser tre ganger raskere enn dagligvaremarkedet ellers. Databasen er utviklet av Matmerk og skal forenkle og effektivisere kommunikasjonen mellom innkjøpere i dagligvare og Horeca og lokalmatprodusentene. For innkjøpere er det viktig at lokalmatprodusentene har kontroll på lover og regler som gjelder deres produksjon. Gjennom Lokalmat.no har bransjen nå gått sammen og utviklet en felles revisjonsstandard som er tilpasset lokalmatprodusenter. På den måten kan de enkelt dokumentere at de har kontroll på sin produksjon til hele kjøpersiden. 

Nettside lokalmat

 Dette tiltaket er ei konkret oppfølgjing av regjeringa si Gründermelding for landbruket. Det heile er eit spleiselag, der også private aktørar er med og finansierar.

 Her legg vi vekt på mattryggleik og kvalitet. Databasen gjer det lett for den einskilde bonde å fortelje den gode historia om sitt produkt. Innkjøparane kan her leite seg fram til akkurat det produkt dei vil selje til kundane sine, seier landbruks- og matminister Dale.

Morten Malting, Scandic Hotels, Anne Karine Statle, Lofotenmat og Anta Krohn Traaseth, Innovasjon Norge.
Morten Malting, Scandic Hotels, Anne Karine Statle, Lofotenmat og Anta Krohn Traaseth, Innovasjon Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Vekst og samarbeid er nøkkelen til økt lokalmatomsetning

Innovasjon Norge har tall som viser at det gir stor merverdi for reiselivet å satse på økt bruk av lokalmat.

Først ut i Norge med å etablere et eget konsept for kulinariske reiseprodukter var Trøndelags-regionen, som i flere tidligere år har deltatt på Grüne Woche. De har utviklet sine bookbare matopplevelser, som Den Gyldne Omvei og matsafari på Røros, mye på grunn av erfaringene høstet i Berlin. Et annet nasjonalt eksempel er De Historiske Hotel og Spisesteders konsept «Matvegen», som finnes i hele landet.

Nå vil flere regioner tilby lignende konsepter og gode matopplevelser hos seg, og denne satsingen har fått en dedikert plass på den norske standen under årets Grüne Woche i Berlin.   

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin. 

Norges deltagelse på messen er en del av en utviklingsstrategi som skal bidra til å nå politiske målsettinger innenfor mat- og reiselivsområdet. Satsingen skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat, landbruk, og reiseliv. Grüne Woche er også en viktig arena for dialog og utforming av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat og reiseliv. 

Mathilde Jakobsen, Han Sylte og Arne Kristian Kolberg, Nortura.
Mathilde Jakobsen, Han Sylte og Arne Kristian Kolberg, Nortura. Foto: Vidar Alfarnes

Grüne Woche hadde i 2015 over 415.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. Rundt 5000 journalister var akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fra Norge deltar i 2015 utstillere fra Nord-Norge, Oslo-regionen og Sørlandet som skal teste ut sine produkter i et krevende marked.

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sammen med deler av Næringslivsdelegasjonen i 2016.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sammen med deler av Næringslivsdelegasjonen i 2016. Foto: Vidar Alfarnes

Internationale Grüne Woche, 15.01. - 24.01.2016
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin