Opprettholder vedtaket om Johan Castberg

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om utslippstillatelse.

Equinor fikk i vår tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut kjemikalier og avløpsvann i forbindelse med Johan Castbergs opphold i Klosterfjorden. Selskapet skal i løpet av ti uker gjennomføre flere tester av blant annet sikkerhetssystemet ved produksjonsskipet. Dette er nødvendig for at innretningen trygt skal kunne brukes videre til petroleumsvirksomhet.

Flere miljøorganisasjoner og Kvinnherad kommune klagde på vedtaket om utslippstillatelsen. Klagesaken gikk til Klima- og miljødepartementet, som nå har konkludert.

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak. Departementet har lagt vekt på at utslippene er små og nødvendige for å gjennomføre aktiviteten. Etter departementets syn vil det ikke være klare miljømessige fordeler knyttet til å flytte aktiviteten til et annet sted.

Du kan lese hele vedtaket her:

Avgjørelse av klage på vedtak (PDF)