583 milliarder kroner til havet på Our Ocean-konferansen i Oslo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er svært glad for det store engasjementet som deltakerne på Our Ocean-konferansen har vist disse to dagene i Oslo. Det er meldt inn hele 370 tiltak for havet, til en samlet verdi på minst  583 milliarder norske kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Tilstanden i havet og tiltak som vil sikre sunne, rene og produktive hav, var tema på den sjette Our Ocean-konferansen. På konferansen deltok 500 ledere fra 100 land og 100 ungdomsdelegater fra mer enn 60 land. Frivillige forpliktelser er kjernen i Our Ocean-konferansene. Norge annonserte 17 forpliktelser til en verdi av i overkant av tre milliarder kroner.

- Annethvert åndedrett vi tar kommer fra fytoplankton i havet, og det haster med å bedre tilstanden i havet. Nå starter det viktige arbeidet med å omsette disse forpliktelsene til praksis, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Frem mot konferansen har Norge jobbet mye med å mobilisere næringslivet.

- Det unike med Our Ocean er partnerskapet mellom myndigheter, næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Jeg er også fornøyd med at mange norske og utenlandske selskaper la frem viktige tiltak på konferansen. Sammen skal vi jobbe fremover mot klimatoppmøtet i Chile i desember, FN-toppmøtet om hav i Portugal neste år og ikke minst Our Ocean 2020 i Palau, sier utenriksminister Eriksen Søreide.