Historisk arkiv

Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- De globale klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor og undergraver fremskritt på områder som fattigdomsbekjempelse, utdanning og helse, sier statsminister Erna Solberg.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader. I følge FNs klimapanel fører klimaendringene til mer ekstremvær, kamp om naturressurser, at mennesker drives på flukt, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. Det er de mest sårbare gruppene og de mest sårbare landene som rammes hardest.

- Det grønne fondet har levert gode resultater. Fondet gjør en viktig innsats for at verden skal nå målene i Paris-avtalen og at de mest sårbare landene skal få større motstandsdyktighet mot klimaendringene. Derfor vil vi doble vi støtten til fondet fra neste år, sier statsminister Erna Solberg.

På FNs klimatoppmøte i dag annonserte statsministeren at regjeringen vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020.

Det grønne klimafondet ble opprettet av FNs klimakonvensjon i 2010. Fra 2015 til 2018 har Norge bidratt med 1,68 milliarder kroner til fondet. Fondet har så langt godkjent 111 prosjekter i 99 land, til en samlet verdi på over fem milliarder dollar.

I tillegg til støtten til Det grønne klimafondet, støtter regjeringen en rekke andre klimatiltak. Regjeringen prioriterer tiltak for å begrense og redusere utslipp av klimagasser og vil øke støtten til tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Dette omhandler utslippsreduksjoner fra skog, økt produksjon og tilgang til fornybar energi, utfasing av fossile subsidier, satsingen på mat- og ernæringssikkerhet, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, forebygging av naturkatastrofer og bevaring av naturmangfold.