Forsiden

Historisk arkiv

Statsministeren til åpningen av FNs generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Klima, havsamarbeid og FNs bærekraftsmål er hovedtema når statsminister Erna Solberg leder den norske delegasjonen til åpningen av FNs generalforsamling i New York 23.-27. september.

UNGA
Statsminister Erna Solberg og FNs generalsekretær António Guterres. Foto: UNphoto/Evan Schneider.

Den 74. sesjonen av FNs generalforsamling åpner med et toppmøte om klima. Sammen med andre stats- og regjeringssjefer vil Solberg bidra til diskusjonen om hvordan verden kan samles om mer effektive klimatiltak.

- Jeg er glad for at FNs generalsekretær har gjort klima til en hovedsak for årets generalforsamling. Klimautfordringene vi står overfor kan ingen land løse alene. Vi må samarbeide. Jeg vil varsle at Norge ser konkrete tiltak til havs som en måte å få ned klimagassutslippene i verden. Uten en bærekraftig havøkonomi kommer ikke verden til å nå klimamålene, sier statsminister Erna Solberg.

Bærekraftige hav er et sentralt tema for statsministeren under besøket. Statsministeren leder det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi som legger frem et nytt initiativ om havbaserte klimatiltak under høynivåuka. En ny studie vil vise at havnæringer kan og må bidra vesentlig til det som trengs for å nå 1,5-gradersambisjonen. Som et tilsvar til dette vil havpanelet utstede en marsjordre for tiltak som bør iverksettes.

- Havet er nøkkelen til å løse mange av bærekraftsmålene. Havet er en viktig kilde til mat, energi, jobber og velferd over hele verden, men står overfor større trusler enn noen gang tidligere. Vi må handle nå, for å kunne leve av havet også i fremtiden. Derfor setter vi hav på dagsorden i FN. I år legger vi frem ny kunnskap for at flere land kan se mulighetene til å både bruke havet på nye måter og få ned klimagassutslippene, sier Solberg.

Statsministeren møter også FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som hun leder sammen med Ghanas president, for å diskutere hvordan gruppen kan jobbe for ytterligere fremme av bærekraftsmålene globalt. Solberg møter FNs generalsekretær Antonio Guterres og hun skal holde det norske hovedinnlegget i Generalforsamlingen.

UNGA
FNs generalsekretær António Guterres og statsminister Erna Solberg møter FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Foto: UNphoto/Evan Schneider.

En viktig prioritet for statsministeren er å fremme det norske kandidaturet til et sete i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22. Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet. Det skjer både gjennom møter med andre statsledere og gjennom å fremme norsk politikk i de ulike tematiske møtene.

- Vi er bekymret fordi internasjonalt samarbeid er under press. Det er viktig for små land som Norge at FN og resten av det multilaterale systemet fungerer. Da må vi også være med på å ta ansvar for det. Sikkerhetsrådet er det eneste organ med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet, med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak. Derfor er det i norsk interesse å gripe muligheten til å bidra, og samtidig søke innflytelse når vi får muligheten, sier Solberg. 

Den norske delegasjonen består også av utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og helseminister Bent Høie. Observatører fra Stortinget og norsk sivilt samfunn deltar også.