Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

- Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Demografi og teknologisk utvikling vil påvirke rekrutteringen av personell og kompetanse i årene som kommer. Dette må vi ta høyde for i utviklingen av Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Utvalget skal gi innspill til hvordan Forsvaret skal klare å rekruttere de best egnede og mest motiverte i en situasjon der arbeidstakerne vil stille andre krav til arbeidsgiver enn tidligere generasjoner gjorde, og der Forsvaret i større grad enn tidligere har behov for forskjellige typer kompetanse og flere kvinner.Forsvaret utdanner i stor grad sitt eget personell, mendet er også viktig at vi lytter til og trekker lærdommer av hvordan det private næringsliv og andre offentlige virksomheter utdanner og rekrutterer. Eksempelvis kan rekruttering fra sivile utdanningsinstitusjoner og personell med relevant sivil arbeidserfaring være nyttige bidrag for å tilføre Forsvaret nødvendig kompetanse.

- Utvalget har fått i oppgave å foreslå tiltak til hvordan Forsvaret kan samarbeide med sivile bedrifter for sikre tilgang på nødvendig kompetanse, avslutter forsvarsministeren.

Utvalgets rapport planlegges overlevert til Forsvarsdepartementet i løpet av vårsesjonen 2020.

Her er utvalgets medlemmer:

-              Utvalgsleder Berit Svendsen, VIPPS internasjonalt, Oslo

-              Adm. Dir. Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Bergen

-              Områdedirektør Christian Chramer, NHO Oslo, Oslo/Tromsø

-              Oberst Terje Hanssen, Forsvaret, Bardufoss

-              Adm. Dir. Anne-Kari Bratten, Spekter, Oslo

-              HR direktør Øystein Bakken, Telenor

-              HR direktør Marie Nathalie Kathleen Offman Mathiesen, Grieg Seafood ASA

Til toppen