Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Svendsen-utvalget inviterer til innspillmøte i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Svendsen-utvalget, ledet av Berit Svendsen fra Vipps, skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse. De mener økt sivilt samarbeid vil gi Forsvaret tilgang på viktig kompetanse. Torsdag 5. mars inviterer hun til et innspillmøte i Oslo.

- Jeg tror at Forsvaret kan utnytte det sivile markedet bedre. Det må samarbeides mer om relevant kompetanse, på tvers av virksomheter, sektorer, bransjer. Utvalget ønsker å utforske mulighetene for å inngå ulike typer partnerskap, og å lage avtaler som er vinn-vinn både for Forsvaret, sivil sektor og individet. Nå inviterer vi både privat næringsliv og offentlige virksomheter til å komme med innspill, sier Berit Svendsen.

Utvalget skal anbefale tiltak slik at potensialet for økt kompetansemangfold kan nås. De er særlig opptatt av å gi Forsvaret tilgang til mer teknologi, cyber og IKT-kompetanse.

Svendsen-utvalget består av toppledere fra privat næringsliv og andre offentlige virksomheter, og skal levere en rapport til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i juni 2020.

Pressen er velkommen til å være med på hele møtet og Berit Svendsen er tilgjengelig for kommentarer etter møtet.

Praktisk informasjon
Tid: Torsdag 5. mars kl 09:00-12:00
Sted: Artilleriloftet, bygning 65, Akershus festning
Kontaktperson: Lisa Nordøen, mobil 934 19 402

På deltakerlisten står bedrifter, organisasjoner, kommuner, og utdanningsinstitusjoner.