Delrapport: Veier til økt kompetansemangfold og gjennomføring i Forsvaret

Forsvaret: Delrapport 2019 - Svendsenutvalget

Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019. Utvalget skal vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret. Utvalget har to leveranser – et kort notat i november 2019 og en rapport innen 22. juni 2020

Her er første delrapport: Delrapport Svendsen-utvalget november 2019.pdf