Resolusjon om miljøforsvarere vedtatt i FNs menneskerettighetsråd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere som arbeider med miljøsaker ble i går enstemmig vedtatt i FNs menneskerettighetsråd. - Jeg er veldig glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk tekst på et felt med en så krevende kontekst, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har i 20 år ledet arbeidet med de årlige resolusjonene i om menneskerettighetsforsvarere.

Årets resolusjon fra FNs menneskerettighetsråd anerkjenner menneskerettighetsforsvareres viktige rolle i å forsvare miljøet og bygge og sikre bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn, understreker utenriksministeren.  

Mange som står opp for sine og andres rettigheter, tar en stor risiko. Dette gjelder særlig de som arbeider med miljøsaker.  Organisasjonen Global Witness dokumenterte over 200 drap på menneskerettighetsforkjempere i miljøsaker i 2017 – et rekordhøyt antall. Trenden er dessverre økende.

Resolusjonen er den første i sitt slag spesielt for menneskerettighetsforsvarere i miljøsaker. Den uttrykker sterk fordømmelse av drap av menneskerettighetsforsvarere og krever at personer som er blitt fengslet for å ha utøvd sine grunnleggende rettigheter blir løslatt. Den uttrykker videre alvorlig bekymring for miljøforkjemperes situasjon, inkludert urfolk og kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

Resolusjonen ble vedtatt ved konsensus, det vil si at alle land stiller seg bak vedtaket. I tillegg støttet så langt 60 land, fra alle verdensdeler, resolusjonen som medforslagsstillere. Utenriksministeren sender en stor takk til alle partnere og sivilsamfunnsorganisasjoner verden over, som har støttet opp om arbeidet med resolusjonen.   

 - Det er en viktig seier at alle FNs medlemsland klarte å samle seg om en sterk resolusjon til støtte for menneskerettighetsforsvarere som arbeider med miljøsaker. Dette sender et sterkt signal til alle menneskerettighetsforsvarere om at stater og ikke-statlige aktører ikke skal se dem som en trussel, men som en ressurs som fortjener beskyttelse. Menneskerettighetsforsvarere spiller en avgjørende rolle for at vi skal klare å gjennomføre FNs bærekraftsmål.

Beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere er en sentral norsk prioritering, forankret i regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter. Den overordnede målsettingen er at arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforsvarere og deres familier.