Forsiden

Vil ha mer debatt om utenrikspolitikk

Utenriksdepartementet lanserer konferanseserien “Respons - norsk utenrikspolitikk for en ny tid”.  Målet er å skape debatt om Norges utenrikspolitiske orientering.

– Jeg ønsker en bred debatt om Norges utenrikspolitiske prioriteringer, og inviterer norske kompetansemiljøer over hele landet til innspill og debatt om våre veivalg, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bakgrunnen for konferanseserien er de dramatiske endringene i det internasjonale landskapet. Krig i Europa. Handelspolitikken som i økende grad har blitt sikkerhetspolitikk. Økt internasjonal spenning, og våre demokratiske verdier som er under press. Endringene i energisystemet og kampen mot klimaendringene.

Gjennom møter over hele landet er målet å løfte debatten om fremme av norske interesser, demokrati, sikkerhet og verdier i en verden preget av uro og uforutsigbarhet.

– Jeg håper dette prosjektet kan engasjere lokale forsknings-, næringslivs-, og teknologimiljøer for å knytte den utenrikspolitiske situasjonen sammen med norske interesser og konkretisere hvordan en norsk utenrikspolitikk tilpasset vår tid skal se ut. Jeg vil høre flere stemmer i diskusjonen om hvordan vi best møter de nye utfordringene, sier Huitfeldt.

Det legges opp til sju konferanser i samarbeid med lokale kunnskapsmiljøer:

  • Oslo: Åpningskonferanse med statsministeren og utenriksministeren.
  • Tromsø: Nordområdene, klima, kultur og sikkerhetspolitikk.
  • Trondheim: Klima, energi og teknologi.
  • Stavanger: Norsk næringsliv i en mer komplisert handels- og sikkerhetspolitisk kontekst.
  • Rena/Elverum: Norsk sikkerhet og fred- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden.
  • Kristiansand/Arendal: Sammenhenger mellom utviklings- og sikkerhetspolitikk.
  • Bergen: Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktsrivalisering.

UD har inngått et samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt som strategisk partner, sekretariat for konferanseserien, og samarbeidende institusjon for åpningskonferansen i Oslo.

Åpningskonferansen er 21. mars 2023.

Pressekontakt: UDs pressevakt, 23 95 00 02