Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til ansvarlig næringsliv – ny portal for næringslivet

Sammen med Giek, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Forskningsrådet, Norges OECD-kontaktpunkt har Utenriksdepartementet lansert en ny portal for ansvarlig næringsliv.

- Regjeringen har klare forventninger om at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Den nye portalen vil gjøre det lettere for næringslivet å få oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles. Portalen vil også gjøre det lettere for næringslivet å satse i utviklingsland, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

På portalen ligger informasjon om hvilke krav som stilles til næringslivet og veiledning om næringslivets samfunnsansvar: Nettportal om ansvarlig næringsliv  

Regjeringen har klare forventninger om at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Det forventes at selskapene:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i.
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og benytter seg av disse for å utvikle strategier for ansvarlig forretningsdrift.
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder.

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter slår fast at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning om samfunnsansvar og regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. Nettportalen er en del av dette arbeidet. Siden driftes av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

- Hvis vi skal nå bærekraftsmålene, må privat sektor spille en sentral rolle. Norsk næringsliv er godt posisjonert til å bidra til bærekraftige samfunn over hele verden. Både gjennom løsningene de selger og ved ansvarlig drift, sier utviklingsministeren. 

Til toppen