Forsiden

Presseinvitasjon:

Overlevering av rapport om rettsoppfatningen i Norge

For første gang siden 2010 har forskere kartlagt nordmenns rettsoppfatning. Den viser en historisk lav støtte til strengere straffer.

Torsdag 16. februar får statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp) overlevert rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met, som sammen med UiO og KRUS har undersøkt holdninger til kriminalitet, straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen. Prosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Forskningsrapporten viser blant annet at det er stor nedgang i befolkningens straffevillighet sammenliknet med forrige undersøkelse, samt at nordmenn i stor grad har endret syn på bruken av fengselsstraff. Stadig flere ønsker nå alternativ straff til fengsel. Rapporten viser også at folk i mange tilfeller tror straffenivået er lavere enn det faktisk er.  

Forskerne vil presenterer hovedfunnene i forskningen, før rapporten overrekkes til statssekretær John-Erik Vika.  

Tid: Torsdag 16. februar klokken 10.30

Sted: Pilestredet 48, Gerd Wangs auditorium (S 141)

Påmelding:  https://nettskjema.no/a/318206

Pressekontakt Justis- og beredskapsdepartementet: Camilla Fosse,  camilla.fosse@jd.dep.no, telefon 92041038

Pressekontakt Oslo Met: Halvard Dyb, halvard.dyb@oslomet.no, telefon 48260656