Presseinvitasjon:

Rapporten om insentivordningen for film og dramaproduksjoner overleveres kultur- og likestillingsministeren

Onsdag 1. mars vil konsulentbyrået Olsberg SPI overrekke analysen av insentivordningen for film og dramaserier til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Overleveringen vil skje under et digitalt møte i Kultur- og likestillingsdepartementet. Her vil statsråden få presentert de viktigste funnene og anbefalingene i rapporten.

Pressen kan delta under møtet, og det vil bli anledning til én til én-intervjuer med statsråden i etterkant.

Aktører fra norsk filmbransje vil også delta under møtet.

Når: Onsdag 1. mars, fra kl. 12.00 til 12.45.
Hvor: Kultur- og likestillingsdepartementet, Grubbegata 1, Oslo.
Påmelding til møtet kan sendes til kudinfo@kud.dep.no innen kl. 10.00 1. mars.