Pressemeldinger

Regjeringen deler ut 170 millioner til å følge opp studentene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får ekstra pandemipenger for å hjelpe studentene å opprettholde studieprogresjonen, og lage flere sosiale lavterskeltilbud for studenter. Nå er fordelingen av de 170 millioner kronene klar.

– Pandemien er seiglivet, og det ble i vinter mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes sosialt. Effekten av pandemien kommer heller ikke til å være over med en gang vi åpner opp igjen. Derfor har Stortinget vedtatt å tildele 170 millioner kroner til å følge opp studentene faglig og sosialt i år. Målet er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Samskipnadene, universitetene, høyskolene og fagskolene skal samarbeide tett med studentene om hvordan pengene best kan komme til nytte lokalt. Studentfrivilligheten skal kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud i deres regi.

Institusjonene skal selv vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som best kan sikre faglig og sosial oppfølging av studentene.

  • Statlige universiteter og høyskoler får 82 millioner kroner, som fordeles etter studenttall.
  • Private høyskoler får 11 millioner kroner. Hver institusjon får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter studenttall.
  • Fagskolene får 17 millioner kroner. Hver fagskole får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter studenttall.
  • Studentsamskipnadene får 60 millioner kroner. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter medlemstall. Studentfrivilligheten skal kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud.

Her er fordelingen til universiteter og høyskoler

Institusjon

Beløp

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

261 000

Høgskolen i Innlandet

5 123 000

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

1 146 000

Høgskolen i Østfold

2 284 000

Høgskulen i Volda

1 511 000

Høgskulen på Vestlandet

5 652 000

Kunsthøgskolen i Oslo

199 000

Nord universitet

3 763 000

Norges handelshøyskole

1 299 000

Norges idrettshøgskole

395 000

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 175 000

Norges musikkhøgskole

269 000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14 201 000

OsloMet - storbyuniversitetet

7 123 000

Samisk høgskole

67 000

Universitetet i Agder

4 570 000

Universitetet i Bergen

6 694 000

Universitetet i Oslo

8 568 000

Universitetet i Stavanger

4 056 000

Universitetet i Sørøst-Norge

5 876 000

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

5 726 000

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

134 000

Politihøgskolen

908 000

Sum

82 000 000

Her er fordelingen til private høyskoler:

Institusjon

Beløp i kroner

Handelshøyskolen BI

3 821 000

MF vitenskapelig høyskole

267 000

VID vitenskapelige høgskole

1 021 000

Ansgar høyskole

109 000

Barratt Due Musikkinstitutt

61 000

Bergen Arkitekthøgskole

79 000

Dronning Mauds Minne Høgskole

309 000

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

125 000

Høgskulen for grøn utvikling

56 000

Høyskolen for dansekunst

52 000

Høyskolen for Ledelse og Teologi

96 000

Høyskolen Kristiania

2 945 000

Lovisenberg diakonale høgskole

256 000

NLA Høgskolen

542 000

Steinerhøyskolen

97 000

Atlantis medisinske høgskole

74 000

Høyskolen for yrkesfag AS

68 000

Lillehammer Institute of Music Production Industries

59 000

Nordland kunst- og filmhøgskole

53 000

Noroff

161 000

Norsk barnebokinstitutt

60 000

Norsk gestaltinstitutt

99 000

NSKI Høyskole

80 000

Oslo Nye Høyskole (tidl. Bjørknes Høyskole)

458 000

Skrivekunstakademiet

52 000

Sum

11 000 000

Her er fordelingen til samskipnadene:

Studentsamskipnad

Beløp

Studentsamskipnaden i Agder

          3 117 000

Studentsamskipnaden på Vestlandet

          9 009 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

          4 071 000

Studentsamskipnaden Norges arktiske samskipnad

          3 630 000

Studentsamskipnaden i Innlandet

          3 225 000

Studentsamskipnaden Indre Finnmark

               81 000

Studentsamskipnaden i Molde

             612 000

Nord Studentsamskipnad

          2 434 000

Studentsamskipnaden Sio

       15 452 000

Studentsamskipnaden i Stavanger

          2 889 000

Studentsamskipnaden i Volda

             977 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

          9 616 000

Studentsamskipnaden i Østfold

          1 658 000

Studentsamskipnaden i Ås

          1 182 000

ANSA

          2 047 000

Sum

       60 000 000

Her er fordelingen til fagskolene:

Institusjon

Beløp

Agder

 

Fagskolen i Agder

357 211

Hald internasjonale skole

62 995

International Stunt Academy

61 956

Noroff Fagskole AS

1 670 785

OSM Aviation Academy

63 515

Innlandet

 

Centric IT Academy

84 828

Fagskolen Innlandet

858 833

Norges grønne fagskole - Vea

97 303

Norsk Hestesenter

59 876

Møre og Romsdal

 

Fagskolen Møre og Romsdal

231 416

Ålesund kunstfagskole

61 956

Nordland 

 

Nordland fagskole

319 265

Oslo

 

AOF Norge

421 148

Astrologiskolen Herkules

66 114

Beverage Academy AS

83 268

CAE Oslo Aviation Academy AS

80 669

Designinstituttet

66 114

Einar Granum Kunstfagskole

117 576

Emergence School of Leadership

90 546

Fagskolen for bokbransjen

55 198

Fagskolen Kristiania

1 562 144

Fagskolen Oslo

458 055

Folkeuniversitetets Fagskole AS

525 112

Imageakademiet

65 075

Institutt for helhetsmedisin

82 748

Jusutdanning AS

95 744

MedLearn AS

772 544

NKI Fagskoler AS

722 122

Norsk fagskole for lokomotivførere

145 126

Tone Lise Akademiet AS

63 515

Rogaland

 

AOF Fagskolen

681 576

Fagskolen Rogaland

646 748

Kunstskolen i Stavanger AS

71 312

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

67 154

Troms og Finnmark

 

Fagskolen i Nord

418 029

Trøndelag 

 

KBT-fagskole

75 991

Lukas fagskole og kurssenter

74 431

Norsk Fotofagskole

84 828

TISIP Fagskole

271 441

Trøndelag høyere yrkesfagskole

693 532

Vestfold og Telemark

 

European Helicopter Center AS

79 110

Fagskolen Aldring og helse

125 373

Fagskolen Vestfold og Telemark

696 651

Gokstad akademiet

261 045

Menighetsbibelskolen

59 876

Pilot Flight Academy AS

228 817

Tunsberg Medisinske Skole

86 387

Vestland

 

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

59 357

Fagskolen Vestland

989 307

Kunstfagskolen i Bergen

79 110

Viken

 

AOF Østfold

229 856

Det tverrfaglige kunstinstitutt

81 709

Fabrikken Asker Kunstfagskole

64 035

Fagskolen i Viken

1 110 424

Frelsesarmeens offisersskole AS

54 678

KRM Tekniske Fagskole AS

92 105

Norges Fagakademi AS

159 161

Norges Friluftsfagskole

55 198

Sum

17 000 000