Regjeringen foreslår å øke strømstøtten for september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår som varslet å forsterke ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser. Fra september foreslås det at kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 80 prosent til 90 prosent.

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Olje- og energidepartementet har ansvar for strømstøtte til husholdninger som ble innført i desember 2021.

Strømstøtte utbetales dersom gjennomsnittlig markedspris for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime. I 2022 har kompensasjonsgraden vært 80 prosent av prisen over dette nivået. Det er satt et forbrukstak på 5000 kilowattimer per måned per målepunkt. Ordningen administreres av nettselskapene, og utbetales gjennom et automatisk fratrekk på fakturaen til den enkelte forbruker.

Det er allerede vedtatt at stønadsgraden vil øke fra 80 til 90 prosent for forbruk fra og med oktober 2022 til og med desember 2022. I sommer varslet olje- og energiministeren at dette ville fremskyndes til å gjelde fra september. Nå fremmes forslaget som proposisjon til Stortinget.

Olje- og energidepartementet vil redegjøre nærmere om kraftsituasjonen og forslag til hvor mye strømstønaden skal utgjøre i statsbudsjettet for 2023 som legges frem torsdag 6. oktober kl. 10:00.