Nyheter

Regjeringen setter vilkår knyttet til kjøp av eierandel i GlobalConnect

Kommunal- og distriktsdepartementet mottok 27. oktober 2022 melding fra Mubadala Investment Company PJSC om at de hadde inngått avtale om kjøp av en kvalifisert eierandel av GlobalConnect AS` svenske morselskap Nordic Connectivity AB. Oppkjøpet er vurdert å ha betydning for nasjonal sikkerhet, og har derfor vært behandlet i henhold til statens retningslinjer i et interdepartmentalt screeningnettverk. Regjeringen har besluttet at kjøpet av en kvalifisert eierandel i GlobalConnect AS morselskap, Nordic Connectivity AB, godkjennes på vilkår som settes overfor partene. Vilkårene er fastsatt for å redusere risikoen ved oppkjøpet.

– Digital kommunikasjonsinfrastruktur er viktig for alle deler av det norske samfunnet, inkludert til samfunnskritiske tjenester. Regjeringen har satt vilkår overfor partene, som sammen med Sikkerhetsloven, er fastsatt for å skulle ivareta forsvarlig sikkerhet, sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

GlobalConnect AS er en viktig norsk ekomtilbyder, spesielt innen bedriftsmarkedet. Selskapet er allerede underlagt strenge vilkår etter sikkerhetsloven. Vilkårene i vedtaket er fastsatt for å forsterke pliktene GlobalConnect AS allerede er underlagt, og for å motvirke ny risiko som oppkjøpet kan medføre. Vilkårene er satt for å skulle ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser, og handler i hovedsak om å

  • hindre at sensitiv informasjon om norske sikkerhetsmessige forhold tilflyter uvedkommende.
  • sikre varsling til norske myndigheter i tide til å kunne gripe inn ved eventuelle fremtidige sikkerhetstruende eierskifter.
  • sette enkelte begrensninger for videresalg av aksjer