Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen svarer ESA om allmenngjøring av regler om reise, kost og losji

Regjeringen peker på noen forhold hvor Norge har et annet syn enn ESA.

–Regjeringen har i dag svart på ESAs brev fra 10. juli 2015, hvor ESA kom med sine foreløpige vurderinger i saken om allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.  

Bakgrunnen er at NHO sendte en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA med påstand om at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefrihet i EØS-avtalen etter Høyesteretts avgjørelse i 2013. 

Grundig dom fra Høyesterett

 I vårt svar viser vi til at Høyesterett har avsagt en grundig dom, som er gjeldende rett i Norge. Vi har også benyttet anledningen til å peke på noen forhold hvor vi har et noe annet syn enn ESA, sier Eriksson.

–I brevet understreker vi at vi er åpne for en dialog med ESA for å sikre at norsk rett også i fremtiden holder seg innenfor EØS-rettens grenser, sier statsråden.

Les regjeringens svar til ESA

Til toppen