Regjeringen vil opprette nytt seriøsitetsregister

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Det er iverksatt en rekke tiltak, nå skal det bli enkelt å handle seriøst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han sender nå forslag om etablering av et seriøsitetsregister ut på høring.

Oppdatert 29. juli 2017.

Seriøsitetsregisteret skal gi underleverandører og foretak i ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tiltak) mulighet til å vise at de er seriøse.

– Formålet er å  gjøre det enklere for innbyggerne å velge seriøse selskaper når man skal pusse opp eller bygge. Det skal være trygt å velge håndverkere når man skal pusse opp eller få andre håndverkertjenester hjemme, sier Sanner.

Privatpersoner, foretak og myndigheter skal kunne søke i seriøsitetsregisteret, og det vil blant annet gi opplysninger til håndverkerportalen.

Tar kampen mot arbeidslivskriminalitet på alvor

Arbeidsmarkedskriminalitet har vokst fram som en betydelig samfunnsutfordring som det er viktig å bekjempe. Særlig den private delen av rehabiliterings-, oppussings- og tilbyggsmarkedet er spesielt utsatt.

– Arbeidsmarkedskriminalitet bidrar til å undergrave velferdssamfunnet og et ordnet arbeidsliv. Det er også med og utkonkurrerer virksomheter som driver seriøst og lovlydig. Folk som kjøper svarte tjenester mister også rettigheter. Regjeringen tar kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse virksomheter på alvor. Vi arbeider nå med en rekke virkemidler for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Sanner.

Forslaget om å opprette Seriøsitetsregisteret er en oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og bygger også opp under byggenæringens egen innsats mot useriøse foretak.

Troverdig og enkelt

Seriøsitetsregisteret skal være et enkelt og rimelig tilbud til firmaer som tilbyr tjenester innen bygg og anlegg som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Registeret skal være helautomatisk. Firmaer kan selv registrere seg ved innlogging gjennom Altinn. Registreringen skjer automatisk dersom vilkårene er oppfylt.

Firmaer som ikke oppfyller vilkårene, får ikke registrere seg i Seriøsitetsregisteret. Registrerte firmaer vil bli sjekket ukentlig, og fjernes automatisk fra registeret hvis vilkårene for registrering ikke lenger er oppfylt.

Vil ikke skape unødig byråkrati

– Seriøsitetsregisteret skal ikke skape unødig byråkrati. Samtidig er det viktig at registeret har troverdighet. Derfor vil jeg -  i første omgang - at registeret kun omfatter opplysninger som er elektronisk tilgjengelige og bekreftet, sier Sanner.

Dette vil være opplysninger om firmaene fra Brønnøysundregistrene og om skatte- og avgiftsbetaling fra Skattedirektoratet. Det legges opp til at Seriøsitetsregisteret skal være i drift fra 1. januar 2018. På et senere tidspunkt kan man vurdere å utvide dette til også å gjelde andre opplysninger.

– Seriøsitetsregisteret vil gi bedre opplysninger om seriøsiteten i håndverkerbedrifter enn det som er tilgjengelig i dag. Jeg er derfor overbevist om at registeret vil bli et nyttig hjelpemiddel både for næringen og for forbrukerne, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00