Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår oppretting av et frivillig seriøsitetsregister for foretak som utfører arbeid i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2017