Byggesaksforskriften

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Tilhørende tolkningsuttalelser