Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Les dokumentet

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet skal videreføres og det er behov for å styrke ­innsatsen ytterligere. Regjeringen legger derfor fram en revidert strategi mot ­arbeids­livs­kriminalitet. Strategien er utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet.

Statusrapport 

Les mer om hvordan strategien følges opp: