Rein fra Jotunheimen rykket opp i eliteserien for mat

"Rein fra Jotunheimen" fikk tildelt Beskyttet geografisk betegnelse på Fagdagen til stiftelsen Norsk Mat i Oslo i dag.

– Vilt, vakkert og smakfullt! Reinlaga i Jotunheimen produserer kjøtt av høy kvalitet med en nydelig viltsmak. Rett og slett en nasjonal matskatt som nå får den beskyttelsen den fortjener, sa statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet som sto for utdelingen.

Fra prisutdelingen.
Glede på scenen da Tamreinlagene i Jotunheimen fikk beskyttet geografisk betegnelse for Rein fra Jotunheimen . Fra venstre: Kristian Kjærstad (Lom ), Statssekretær Wenche Westberg (LMD), Dag Inge Bakke (Vågå), Nina Sundqvist (Stiftelsen Norsk Mat), Knut Maristuen (Filefjell) og Øystein Opdahl (Fram). Foto: Stiftelsen Norsk Mat/Morten Nymoen

Valdres/Fram , Lom , Vågå og  Filefjell er kjerneområdet for de fire reinlaga som står bak den geografiske beskyttelsen til Rein fra Jotunheimen. 

Helt siden 1400-tallet kan man dokumentere at det har beitet reinsdyr i Jotunheimen. 

Jotunheimen er et utmerket område for reinsdyr. Snøen smelter sakte i fjellet og reinsdyrene beiter seg oppover ettersom lyng og lav kommer fram. Det gir velfødde dyr og svært god kvalitet på kjøttet. Det gir også en dokumentert sammenhengen mellom beiteområde og kvaliteten på kjøttet. Det er kjernen i det kvalitetsstempelet en beskyttet geografisk betegnelse er, og er en av grunnen til at den er vanskelig å oppnå.  

– Vi er svært glade og stolte for å ha oppnådd Beskyttet geografisk betegnelse. Alle fire reinlagene i Jotunheimen står bak og dette sikrer oss et solid kvalitetsstempel og gir forbrukeren trygghet for ekte vare. Vi har holdt på med en bærekraftig reindrift i generasjoner, og nå ønsker vi å “vekke” forbrukeren for dette kjøttet som er fult av viktig næringsstoffer og nydelig på smak, sier Øystein Opdal fra Fram Reinlag.

Rein fra Jotunheimen er nå en beskyttet geografisk betegnelse.
Rein fra Jotunheimen er nå en beskyttet geografisk betegnelse. Foto: Stiftelsen Norsk Mat/Caroline Roka

– Vi i Stiftelsen Norsk Mat har ventet lenge på å få en søknad på beskyttet betegnelse fra reindrifta, og nå er vi utrolig glade for at den første er gått gjennom. De beskyttede betegnelsene er særdeles viktig i norsk og europeisk sammenheng for å ta vare på den distinkte matkulturen vi har. Rein er definitivt en del av denne. Så dette er en gledens dag, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk mat. 

Fakta om Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelse og anerkjennelse de fortjener.

Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse, Beskyttet tradisjonelt særpreg.

Formålet med beskyttede betegnelser er:

  • Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
  • Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
  • Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.
  • Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse mens Stiftelsen Norsk Mat administerer ordningen og har nasjonalt ansvar for informasjon og markedsføring av merkeordningen.