Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Rettsmedisinske fag overføres fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å overføre rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør Øst RHF ved Oslo universitetssykehus.

– Rettsmedisinske fag samarbeider i dag tett med mange fagområder på Oslo universitetssykehus og deler også flere lokaler. En sammenslåing vil legge til rette for tettere faglig samarbeid, økt tilgang til medisinsk og teknologisk kompetanse, moderne utstyr og en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og lokaler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rettsmedisinske fag omfatter, utover rettspatologi også fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi og klinisk rettsmedisin. Rettsmedisin utfører oppdrag fra politi, domstoler, kriminalomsorgsvesen, Utlendingsdirektoratet, NAV, sosial- og barneverntjeneste, kommersielle bedrifter og helsetjenesten. Virksomheten har også ansvar for å koordinere det landsdekkende tilbudet om dødsstedsundersøkelser ved plutselig og uventet barnedød og gjennomføring av aldersvurderinger av mindreårige asylsøkere, herunder kunnskaps- og metodeutvikling.

Endringene i organiseringen av rettsmedisinske fag er omtalt i revidert nasjonalbudsjett. Det tas sikte på at den nye organiseringen av rettsmedisinske fag skal tre i kraft fra 1. januar 2017.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2016