Nyheter

Sikrer tryggheten i Østersjøregionen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Norske soldaters tilstedeværelse i NATOs eFP styrke her i Litauen er en viktig del av vår internasjonale innsats, og et substansielt bidrag til vår felles sikkerhet i NATO, sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen. Han har møtt soldatene og markert at det er fem år siden eFP ble opprettet.

-Besøket har vært både interessant og givende. Jeg har møtt og snakket med soldatene våre og jeg har fått en god gjennomgang av oppbyggingen og oppdraget til eFP (Enhanced Forward Presence) av den tyske bataljonssjefen, sier Bent-Joacim Bentzen, statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen, ambassadør Ole T. Horpestad og brigader Frode Ommundsen fra Hæren besøkte styrkene i Litauen.
Statssekretær Bent-Joacim Bentzen, ambassadør Ole T. Horpestad og brigader Frode Ommundsen fra Hæren besøkte styrkene i Litauen. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

De fleste av personellet i Kompanistridsgruppen, som teller om lag 140 soldater, kommer fra Brigaden i Nord-Norge, med støtte fra en rekke andre avdelinger i Forsvaret

Det norske bidraget går inn under en tyskledet bataljon, som består av soldater fra Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Nederland og Litauen.

EFP i Litauen er en mekanisert stridsbataljon med stridsvogner og kampvogner. Bataljonen står på beredskap for NATO, samtidig som de øver og trener sammen.

Delegasjonen fikk orienteringer om eFP styrken av den tyske styrkesjefen.
Delegasjonen fikk orienteringer om eFP styrken av den tyske styrkesjefen. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

-Det jeg blir fortalt er at samarbeidet med de andre nasjonene går veldig bra. De øver og trener sammen og lærer mye av hverandre. Samarbeid på alle nivåer er viktig for å kunne operere sammen i rammen av NATO. Derfor må vi forstå hva våre allierte tenker og gjør, og kunne operere sammen, sier statssekretæren.

Besøket skjedde i forbindelse med markeringen av at det er fem år siden eFP ble etablert. EFP styrker står i Litauen, Latvia, Estland og Polen. Markeringen skjedde på høytidelig vis med Litauens president, Gitanas Nausèda, til stede. Representanter fra alle landene i eFP var representert sammen med flere andre NATO-land. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen og ambassadør Ole T. Horpestad representerte Norge sammen med brigader Frode Ommundsen og sjefssersjant Kristian Simonsen fra Hæren.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen var til stede under 5 årsmarkeringen for etableringen  eFP bidraget.
Statssekretær Bent-Joacim Bentzen var til stede under 5 årsmarkeringen for etableringen eFP bidraget. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Hver kampgruppene består av rundt 1000 soldater. eFP bygger på fire multinasjonale kampgrupper stasjonert i Estland, Latvia, Litauen og Polen. De ble etablert etter en beslutning på NATO-toppmøtet i Warszawa i 2016 for å demonstrere at Alliansen står samlet for å svare på enhver trussel mot sikkerheten i Østersjøregionen.