Skal du utenlands i ferien? Husk UDs reisevettregler

Gjør deg selv reiseklar:

UD lanserer reiseapp. Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Foto: Jens Chr. Boysen, UD
  1. Sett deg godt inn i UDs reiseinformasjon og eventuelle reiseråd for landet du skal besøke. Dette kan du også gjøre i appen Reiseklar.
  2. Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker. 
  3. Husk pass, og sjekk at det fortsatt er gyldig.
  4. Husk visum, vaksiner og viktige medisiner.
  5. Sjekk om det er noe sikkerhetsmessig å ta hensyn til før du reiser. I vår reiseinformasjon for hvert land finner du et eget kapittel om sikkerhet.
  6. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i.
  7. Meld fra hvor du har tenkt å reise.
  8. Registrer deg på www.reiseregistrering.no eller appen Reiseklar. Da kan UD nå deg med oppdateringer og informasjon.

Hver og en må gjøre gode sikkerhetsvurderinger

Denne våren har reiselivsaktører, forsikringsbransjen og UD møttes for å forberede sommersesongen. Vi har felles interesse i å få ut tydelige budskap om gode forberedelser, hvor viktig det er å vurdere egen helse og ha en god reiseforsikring.  

– Det er hver og en reisende som må sette seg inn i lokale forhold, og gjøre gode sikkerhetsvurderinger. Dette inkluderer også å vurdere egen helse, hva du tåler av varme og hva slags helsetilbud som er tilgjengelig der du skal, sier Kristin Traavik, leder av UDs operative senter.  

Nyttig info om lokale forhold for 200 land 

På UDs nettsider finner du reiseinformasjon, som beskriver forhold knyttet til innreise, helse, naturforhold, sikkerhet, lokale lover og regler for om lag 200 land.  

– Vi anbefaler også alle som skal utenlands om å registrere reisen sin i appen Reiseklar, eller på reiseregistrering.no, så vi kan nå dem med nyttig informasjon om noe skulle skje der de er, sier Traavik.  

Ikke reiseråd for skogbranner 

UD utsteder offisielle reiseråd når vi mener at norske borgere ikke bør dra til et land eller et område. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. UD utsteder normalt ikke reiseråd knyttet til naturhendelser som for eksempel skogbranner.