Smedsrud blir sjef i Utrykningspolitiet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag ble avdelingsdirektør Knut Smedsrud (61) åremålsbeskikket til sjef for Utrykningspolitiet for en periode på seks år.

Knut Smedsrud blir Utrykningspolitiets nye sjef
Avdelingsdirektør Knut Smedsrud blir Utrykningspolitiets nye sjef. Foto: JD

Smedsrud har siden 2020 vært innbeordret til Justis- og beredskapsdepartementet fra stillingen som avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Smedsrud var fra 2007 til 2013 daglig leder i Smedsrud Stoltz AS. Fra 2004 til 2006 var han advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma. Før det jobbet han i politiet, som blant annet assisterende politidirektør og som politimester i Drammen politidistrikt.

Smedsrud tiltrer stillingen fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.