Solberg møter Gordon Browns utdanningskommisjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Målet er å sikre utdanning for alle barn når den internasjonale utdanningskommisjonen i dag møtes i Oslo for å avholde sitt siste og avgjørende arbeidsmøte. I september vil kommisjonen gi sine anbefalinger til FNs generalsekretær om hvordan verdenssamfunnet kan sørge for at alle barn får skolegang.

– Over 200 millioner barn og ungdommer i verden i dag går ikke på skole.For å kunne nå FNs nye bærekraftmål innen 2030 må de årlige investeringene i utdanning økes betydelig. Den internasjonale utdanningskommisjonen har sett på hvordan man kan styrke den globale finansieringen av utdanning og kommer nå til Oslo for å ferdigstille sin rapport, sier statsminister Solberg.

Utdanningskommisjonen (The International Commission on Financing Global Education Opportunities) ble lansert under toppmøtet om utdanning som ble avholdt i Oslo 7. juli i fjor. Statsminister Solberg var initiativtaker sammen med presidentene i Chile, Indonesia og Malawi, samt Unescos generaldirektør. Kommisjonen er uavhengig, men Norge støtter den som en del av regjeringens globale satsing på utdanning.

– Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk fordi det er helt avgjørende for å bekjempe fattigdom og oppnå bærekraftig utvikling. Regjeringen er på god vei til å nå målet om å doble bistanden til utdanning i løpet av stortingsperioden 2013–2017. Bistand utgjør imidlertid bare en begrenset del. Landene må selv løfte finansiering av utdanning høyere på sin agenda. Sammen må vi utvikle nye partnerskap for å gi barn og unge i alle land utdanning, uttaler statsministeren.

Kommisjonen ledes av FNs spesialutsending for utdanning, den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown. Blant kommisjonens medlemmer er tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, Verdensbankens president Jim Kim, Harvard-professor Amartya Sen, fredsprisvinner Kailash Satyarthi og José Manuel Barroso, tidligere leder for EU-kommisjonen.

– Jeg er særlig opptatt av å nå ut med et utdanningstilbud til barn i konfliktområder gjennom nye, kreative metoder, sier Solberg.