Starter byggingen av felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner på Akershus festning

- Etter en grundig og inkluderende prosess hvor blant annet Forsvaret, politiet, veteranorganisasjonene, Riksantikvaren og Byantikvaren har vært involvert, er jeg svært tilfreds med at vi endelig kan starte byggingen av et felles nasjonalt monument til ære for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I fjor bestemte forsvarsministeren at et felles monumentet skulle reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Planen er at veteranmonumentet skal avdukes på frigjørings- og veterandagen 8. mai i 2021. Monumentet har en kostnadsramme på 15 millioner kroner og Forsvarsbygg har fått oppdraget. Manthey Kula Arkitekter har utformet monumentet og området rundt.

– Det har lenge vært etterlyst et slikt monument, spesielt fra veteranorganisasjonene og soldatene selv, da Norge i dag ikke har et felles monument og minnested for å hedre og anerkjenne personell som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2. verdenskrig, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og prosjektleder i Forsvarsbygg, Kai Andre Jellum, ser frem til at det nye veteranmonumentet skal stå klart på Akershus festning til den 8. mai 2021.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og prosjektleder i Forsvarsbygg, Kai Andre Jellum, ser frem til at det nye veteranmonumentet skal stå klart på Akershus festning til den 8. mai 2021. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum

Når man skal reise veteranmonumentet vil området utenfor forsvarssjefens bolig på Akershus festning tas i bruk.

– Området skal skapes om til et sted for å minnes dem som har omkommet og gi rom for ettertanke, anerkjennelse og refleksjon. Veteranmonumentet vil være et synlig og tydelig uttrykk for anerkjennelse av alle som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge og være en verdig ramme for markeringer og seremonier. Navn på omkomne og på operasjoner som norske soldater har deltatt i etter andre verdenskrig, vil bli skrevet inn i monumentet og benkene rundt og det vil bli satt opp en fakkel som holder en evig flamme. Personell som har deltatt i internasjonale operasjoner fra andre etater enn Forsvaret, og fra andre sektorer, vil også kunne være en del av monumentet, sier forsvarsministeren.

 

Byggingen av veteranmonumentet innebærer at antall parkeringsplasser på Akershus festning vil bli redusert.