Statsbesøk fra Polen

Statsminister Erna Solbergs tale under regjeringslunsjen på Akershus slott i forbindelse med statsbesøket fra Polen, 24. mai 2016.

Sjekk mot fremføring

Herr President
Fru Kornhauser-Duda,
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet,
Mine damer og herrer,

Polen er en nær alliert og partner for Norge. Som statsminister har jeg besøkt Polen ved to anledninger, og statsminister Beata Szydło besøkte Norge i februar i år. Jeg er glad for å kunne ønske også presidenten velkommen til Akershus slott.

Gjennom sin tusenårige historie har Polen gang på gang vist imponerende evne til omstilling. Sist gang var i årene etter 1989. Da ble en fremforhandlet politisk omveltning etterfulgt av en økonomisk og sosial fremgang uten sidestykke i vår tid. Polen ble en modell for økonomisk og demokratisk utvikling i regionen.

Siden 2009 har polakker vært den største gruppen utlendinger i Norge.

De over 100 000 polske statsborgerne som i dag bor fast i Norge, er blitt del av lokalsamfunn over hele landet. De er viktige bidragsytere til norsk verdiskapning og samfunnsliv.

Samtidig er de kulturelle brobyggere. De siste årene har de polske innslagene i Melodi Grand Prix (Eurovision Song Contest) vært blant de som har fått flest stemmer i Norge. I en av våre nasjonalsporter, hopp, er det ofte like mange polske som norske tilskuere i Holmenkollbakken. Hverdagslige møter mellom polakker og nordmenn øker vår kunnskap om hverandre og bringer oss nærmere.

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av sin utdanning ved universiteter i Polen, især i medisin. Våre studenter kommer tilbake med solid utdanning, personlige nettverk og verdifull kunnskap om et viktig land i Europa.

Polen blir også en stadig viktigere handelspartner for Norge. I løpet av de ti siste år er vår samhandel firedoblet på områder som sjømat, forsvar, maritim sektor og energi. Polen er faktisk den største importøren i verden av norsk sjømat. Under mitt besøk i Warszawa i 2014 ble det satt en ny Guinness‑verdensrekord. Sammen med Polens største kokkeskole (Gastronomy School Poznańska i Warszawa) laget vi verdens største sushi-mosaikk: et polsk flagg med omrisset av Norge i midten. Et talende symbol på hva vi får til sammen!

Vi har et svært godt forsvarspolitisk samarbeid med Polen. I kraft av sin beliggenhet og størrelse er Polen en sentral alliert for Norge i NATO. Polens prioritering av egen forsvarsevne forsterker dette bildet. Vårt forsvarssamarbeid med Polen går langt tilbake i tid. Vi er svært takknemlig for den støtte vi fikk av polske soldater i Narvik under den andre verdenskrig. For norsk forsvarsindustri er Polen ett av de viktigste markedene. Norge hadde i fjor æren av å være Lead Nation på den store forsvarsindustrimessen i Kielce.

Vi satte stor pris på den oppmerksomhet som Presidenten viste for vår industri ved å besøke den norske paviljongen. NATO er vår felles garanti for fred, og vi ser frem til å ta del i det viktige toppmøtet i Warszawa i juli.

EØS-midlene er en annen viktig drivkraft i vår allianse. Polen er det største mottakerlandet, og siden 2004 har vi samarbeidet om prosjekter til en verdi av mer enn 1,1 milliarder euro.  Samarbeid mellom polske og norske partnere har bidratt til ytterligere styrking av det bilaterale forholdet. Midlene skaper kontakt mellom mange sektorer og aktører og favner hele vår offentlige administrasjon. Min regjering har derfor utviklet en egen Polen-strategi som et verktøy for hele forvaltningen av de bilaterale forbindelsene med partnere i Polen.

Resultatene av EØS-midlene er gode og synlige. Det polsk-norske forsknings-samarbeidet er en suksess for begge parter. Minst 700 forskere er involvert i forskningsprosjekter om alt fra klimaforskning i Arktis til felles helseutfordringer. Norske og polske forskningsinstitusjoner samarbeider om prosjekter som ser på de store felles europeiske utfordringer innenfor energi, sikkerhet og migrasjon. 

Da jeg besøkte Polen i 2014, var jeg også på besøk hos fotballklubben Legia Warszawa, den gang norske Henning Berg var trener for klubben. Klubbens viktige arbeid består, selv om norske trenere ofte kommer og går. Besøket var viktig for å lære mer om hvordan den polske klubben arbeider mot rasisme – en utfordring som er felles for Norge og Polen og mange andre europeiske land.

Et annet satsingsområde er grønn industriell innovasjon. Nær Krakow får nå en polsk bedrift støtte til å gjøre energi som brukes til forbrenning av medisinsk avfall, om til elektrisitet. Dette er et lite, men godt eksempel på de mange prosjekter som bidrar til energieffektivisering rundt om i Polen. Begge land har grunn til å være stolte av alt vi har fått til. Vi ser frem til å videreføre dette partnerskapet i neste periode av EØS-midlene.

Forholdet mellom våre to land, Herr President, har i dag en styrke og et omfang få trodde var mulig for bare tretti år siden – innenfor rammen av NATO, i EU og bilateralt. Dette ser vi frem til å utvikle videre.

Tillat meg derfor å utbringe en skål. Jeg utbringer en skål for Dem, Herr President, for det polske folk, og for fortsatt gode og tette relasjoner mellom våre to land og mellom våre folk.