Statsministeren åpnet energigjenvinningsanlegg ved Elkem Salten

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet i dag det nye energigjenvinningsanlegget ved Elkem Salten i Nordland. Anlegget er et av verdens mest energieffektive silisiumverk.

– Det nye energigjenvinningsanlegget er et godt eksempel på hvordan omstillingen til en mer bærekraftig industriproduksjon øker verdiskapingen og eksporten, skaper nye arbeidsplasser, og samtidig kutter utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Åpning av energigjenvinningsanlegg ved Elkem Salten i Nordland.
Åpning av energigjenvinningsanlegg ved Elkem Salten i Nordland. Foto: Elkem.

Det nye energigjenvinningsanlegget skal gjenvinne rundt 30 prosent av den elektriske energien som brukes ved Elkem Salten. Det tilsvarer strømforbruket til om lag 15 000 norske husstander. Sammen med de andre energigjenvinningsinstallasjoner som ligger ved Elkem-anlegget, er den totale energigjenvinningen til konsernet ca. 900 GWh per år. Det tilsvarer energiproduksjonen fra Storheia, Norges største vindpark.

– Energigjenvinning er vel så verdifullt for globale klimamål som annen fornybar energi. I årene som kommer trenger verden flere bærekraftige løsninger som dette. Det gir store muligheter for nord-norske bedrifter, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Store muligheter for grønn eksport

Fra anlegget i Straumen eksporteres det silisium til kunder over hele kloden. Som komponent i alt fra solceller og elbiler, til datamaskiner og mobiltelefoner er norsk silisium ettertraktet på verdensmarkedet.

Et resultat av offentlig-privat samarbeid

Energigjenvinningsanlegget er bygget i samarbeid mellom Elkem og Kvitebjørn Energi.  Det er investert én milliard kroner i det nye bygget. Enova, statens finansieringsorgan for energieffektivisering, har bidratt med 350 millioner kroner av finansieringen. Da tilskuddet ble tildelt, var dette det tredje største bransjetilskuddet Enova noen sinne hadde gitt industrien.