Nyheter

Statsministeren møtte Kinas utenriksminister Qin Gang

Bilaterale spørsmål, klima, krigen i Ukraina og menneskerettigheter var tema i møtet mellom statsminister Støre og utenriksminister Qin.

Chinese Foreign Minister Qin Gang and Prime Minister Jonas Gahr Støre. Handshake.
Chinese Foreign Minister Qin Gang and Prime Minister Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte fredag morgen Kinas utenriksminister Qin Gang til en høflighetsvisitt i anledning Qins besøk til Norge. Blant temaene var det bilaterale forholdet, internasjonale spørsmål som krigen i Ukraina, globale spørsmål som klima og menneskerettigheter.

– Det er viktig at Norge og Kina holder en jevnlig og bred dialog. Besøket fra utenriksminister Qin har gitt anledning til å ta opp spørsmål og diskutere saker som er viktige for Norge. Kina er en av de viktigste aktørene i internasjonal politikk, klima og global økonomi. Store utfordringer som klima vil ikke være mulig å løse uten en tett dialog og samarbeid, sier Jonas Gahr Støre.

Statsministeren tok også opp spørsmålet om menneskerettigheter med den kinesiske utenriksministeren.

– Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og for utviklingen i Hong Kong. Norge vil fortsette å støtte opp om arbeidet til FNs høykommissær, og jeg oppfordret Kina til å gjøre det samme, sier Støre.

Utenriksminister Qin møtte samme dag utenriksminister Anniken Huitfeldt til et felles møte og arbeidslunsj. Besøket er siste stopp på i en europeisk rundreise til Tyskland, Frankrike og Norge.