Statsministeren oppfordrer alle land til å gi mer til den globale pandemikoalisjonen ACT-A

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på lanseringen av en kampanje som skal bidra til at flere land bidrar til den globale pandemikoalisjonen ACT-A. Dette markerte starten på en felles internasjonal innsats for å skaffe 16,8 milliarder dollar til den globale pandemidugnaden innen juni 2022. Ved siden av statsministeren, deltok også Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus og FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi har alle interesse av å få pandemien under kontroll. Ingen er trygge før alle er trygge. Felles investeringer i ACT-A er i vår alles interesse. Det er det politisk riktige å gjøre. Det er god økonomisk politikk. Å investere i ACT-A er en investering i global helsesikkerhet til felles beste, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer verdensledere til å skaffe 16,8 milliarder dollar i vaksinedugnad.
Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer verdensledere til å skaffe 16,8 milliarder dollar i vaksinedugnad. Foto: Statsministerens kontor.

ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator) er det eneste globale partnerskapet som fremmer utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere covid-19-pandemien. Statsminister Støre og Sør-Afrikas president Ramaphosa er med-ledere for fasiliteringsrådet i ACT-A. Mobiliseringsperioden går fra februar til slutten juni 2022.

Statsminister Støre og president Ramaphosa oppfordrer nå ledere for 55 høy- og mellominntektsland om å komme med nye bidrag til ACT-A. Samlet er det behov for å mobilisere 16,8 milliarder dollar til ACT-A. Norge bidro med 2 milliarder kroner til ACT-A i desember 2021.

Fullfinansiering av ACT-A er avgjørende for å sikre likeverdig tilgang til covid-19 vaksiner, tester og diagnostikk. Mens mange land har høy vaksinedekning, har kun 10% av befolkningen i lavinntektsland fått minst en vaksinedose. Dette er langt under WHOs mål om 70% dekningsgrad innen september 2022.  

– Det haster å fullfinansiere ACT-A. Uten midler vil globale helseaktører og land forsinkes i utrulling av vaksiner, tester og behandling. Norge har bidratt med nye 2 milliarder kroner til ACT-A, og vi ber alle land om å bidra med sin andel, sa statsminister Støre.

G20 og G7 er viktige fora for mobilisering av ressurser for ACT-A, samt diskusjoner om framtidig pandemiberedskap. Norge samarbeider også med en rekke EU-land, Europakommisjonen, USA og en rekke andre land. Norge har jobbet for å styrke deltakelsen fra lavinntektsland og det globale sør og sivilsamfunnets rolle i ACT-A.​

Fakta om ACT-A:

ACT-A er et multilateralt offentlig-privat partnerskap som skal fremme utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere covid-19-pandemien globalt. Verdens helseorganisasjon og Europakommisjonen er vertskap for ACT-A. Norge er med-leder for fasiliteringsrådet for ACT-A sammen med Sør-Afrika. Norge har totalt bidratt med om lag 6,5 milliarder kroner til ACT-A.

Fasiliteringsrådet er relativt bredt sammensatt med land fra alle verdensdeler men med hovedvekt på tradisjonelle giverland og større produsentland, samt Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum. Norges hovedoppgave som med-leder er å bidra til mobilisering av politisk støtte og finansielle bidrag til ACT-A.