Statsministerens innlegg på pressekonferanse om koronalettelser

Kjære alle sammen! I dag er vi – endelig – kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter.

Pressekonferanse om korona-lettelser
Statsminister Jonas Gahr Støre kunngjorde flere lettelser i koronatiltakene på en pressekonferanse 1. februar. Foto: SMK

Vi vet nå at omikron gir mindre alvorlig sykdom.

Vi vet nå at vaksiner gir svært mange i Norge god beskyttelse.

Derfor kan vi i dag langt på vei åpne opp.

Vi kan åpne opp selv om smitten vokser raskt. Folkehelseinstituttet anslår at så mange som tre til fire millioner nordmenn kan få korona før sommeren.

For å beholde kontrollen med en så rask vekst i smitte, er det nødvendig å beholde noen tiltak – jeg kommer tilbake til hvilke.

Men la det ikke være tvil: vi er over i en ny fase av pandemien. 

Vi skal leve med mye smitte. Vi kan leve med mye smitte.

Vi må tåle at mange - ja, de fleste av oss – vil bli smittet utover i året. Vi må bare sørge for at ikke for mange blir smittet samtidig.

Vi skal ikke slå ned smitten, men bremse veksten nok til at vi beholder kontroll. Det er nødvendig for å unngå at det blir så mange syke samtidig at et skyhøyt sykefravær gjør at hjulene i samfunnet ikke går rundt. Vi må sammen sikre at kritiske samfunnsfunksjoner blir ivaretatt.

Med svært høye smittetall er det også usikkert hvor mange som blir så syke at de trenger helsehjelp, i kommunene og sykehusene.

Derfor kan vi ikke slippe helt opp – ikke helt.

Vi må finne den rette balansen. Leve med noen tiltak, men altså – leve mye mer normalt.

Med alt det vi vet i dag om pandemien, med det vi har utviklet av kunnskap og de analysene vi har gjort, er det riktig å fjerne de fleste smitteverntiltakene – med noen viktige unntak.

Vi beholder en generell anbefaling om å holde en meters avstand.  Det er et generelt råd som bidrar til å redusere nærkontakt – og derfor smitte. Men vi gjør viktige unntak fra en-metersregelen i skoler, høyere utdanning og på arrangementer med faste tilviste seter – som på kino, teater eller i kirken.

Vi beholder påbud om munnbind i butikker, kollektivtransport og lignende, når det ikke er mulig å holde avstand.

Vi opphever alle antallsbegrensninger, men det stilles tydelige krav til smittevernforsvarlig drift. Dette gjelder både på arrangementer, lekeland og treningssentre – for å nevne noe.

Vi fjerner kravet om hjemmekontor, men anbefaler at arbeidsgivere vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at for mange blir syke samtidig.  

Vi fjerner kravet om karantene, men de som smittes med korona, må fortsatt i isolasjon. Tiden syke må være i isolasjon, kortes likevel ned til fire dager. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg.

Helse- og omsorgsministeren vil komme tilbake til detaljer om hver av disse tiltakene.

Målet med disse tiltakene. kjære alle sammen, er å unngå at for mange blir syke på samme tid.

Smittebølgen kommer, den ligger foran oss, men den flates noe ut. Det er målet.

Mye av ansvaret – og tilliten – legges på hver enkelt av oss. Hver enkelt av oss, hver enkelt arbeidsplass, hver enkelt arrangør eller næringsdrivende.

Vi må alle, i en mye mer normal hverdag, ta hensyn og ta ansvar for å holde smitten under kontroll. Det skal vi klare.    

I all hovedsak bygger vi på grundige og gode faglige råd fra helsemyndighetene.

I noen tilfeller har regjeringen besluttet å lette noe mer på tiltak enn det helsemyndighetene har rådet oss til.

Vår vurdering er at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessige i dag, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet.

Jeg vil likevel understreke veldig tydelig: pandemien er ikke over. Ikke i Norge, ikke i verden.

Det vil fortsatt gjelde noen råd og regler.

Situasjonen er usikker. Vi har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å vurdere situasjonen løpende, det vil si dag for dag, og regjeringen vil senest 17. februar gjøre en ny vurdering av tiltakene som gjenstår.

Det vi sammen må motvirke er at for mange havner på sykehus samtidig, eller at sykefraværet blir for høyt.

Og så er det slik, pandemien er ikke over i verden, og det kan komme nye virusvarianter som gjør det nødvendig med nye, strengere tiltak. Det har vi sett mange ganger under pandemien. Selv om vi nå er bedre beskyttet, kan det skje igjen.  Det kan skje overraskelser, og vi må ha planene klare for å stramme inn igjen.

Vi skal med andre ord leve med korona – trolig i lang tid fremover. Med all den kunnskapen vi har fra de siste to årene, skal vi sikre en beredskap som gjør at vi raskt kan treffe tiltak dersom det blir nødvendig.

Derfor har vi utarbeidet pakker med smitteverntiltak som er tilpasset fem ulike mulige situasjoner -  i tilfelle vi nok en gang må stramme til. Disse pakkene skal vi ferdigstille, i nær dialog med berørte parter og organisasjoner ute i samfunnet.

Det vil gi større forutsigbarhet. Helseministeren vil si mer om dette viktige virkemidlet.

Det er også viktig at vi lærer av det vi har erfart gjennom pandemien Vi skal evaluere håndteringen av hele forløpet.

Koronakommisjonen har selv besluttet å avslutte sin evaluering 31. oktober i fjor, og har bedt om å få avslutte sitt arbeid. Vi ønsker å sikre at også resten av pandemihåndteringen blir evaluert, slik at vi kan lære av det som har skjedd.

Derfor har vi besluttet at det skal være en uavhengig, ekstern gransking av håndteringen også under denne regjeringen, som tiltrådte i midten av oktober.

Det er viktig for å lære av det som har skjedd, slik at vi står bedre rustet til å håndtere pandemier om de skulle komme igjen.

Så kjære alle sammen, vi kan ikke vite om det vi nå ser er begynnelsen på slutten av pandemien. Men vi kan glede oss over at vi – i stadig nye faser av pandemien – har beholdt kontroll over viruset.

Det er noe som har skjedd fordi alle har stilt opp og bidratt. Vi kan glede oss over at vår felles innsats og vaksineprogrammet har virket.

Og selv om pandemien ikke er over, selv om mange nå blir syke, kan vi igjen leve mer som normalt.

Det er resultat av at vi sammen, i fellesskap, har gjort jobben og stilt opp for hverandre. Det må vi fortsette med.

På en dag hvor vi åpner opp, håper jeg folk i Norge kan føle på en stolthet over det.