Statsministerens innlegg under første spadetak for produksjon av grønn ammoniakk hos Yara

Kjære alle sammen! Man blir grepet av historien ved å stå her. Jeg står i et bygg fra 1962, vi er i 2022, og vi innvier noe som skal være avgjørende for fremtiden. Og så er det, som Yara-sjefen sier, mot et dystert bakteppe, med krig i Europa, som utfordrer oss menneskelig, medmenneskelig og med usikkerhet som det er når noe så brutalt skjer.

Statsminister Jonas Gahr Støre hos Yara Herøya

Et internasjonalt selskap som Yara står midt i skuddlinjen, bokstavelig talt. Jeg vil dele den omtanken og solidariteten med dine ansatte i Ukraina, kollegaene deres og også hvordan hele matsituasjonen i verden er berørt. Og Yara er en kjerneinstitusjon i så måte.

Det er andre gang i min tid som statsminister jeg får være til stede når Yara går foran i det vi kaller det grønne skiftet. Sist var da Yara Birkeland lå til kai i Oslo, og vi fikk se dette nye autonome skipet på vei til å bli en fantastisk innovasjon som kunne få vogntog av veien og utslippene ned. Fartøyet ligger her borte. Og nå er det andre gangen det blir gjort et grep for Norges bidrag til å få utslippene ned. Det skjer på den måten vi ønsker at det skal skje. Nemlig at vi kutter utslipp, men vi gjør det på en måte som kommer til å få stor betydning også internasjonalt. Det er der Norge sitter med mange kinderegg. Vi gjør noe på teknologi som får betydning.  

Vi har bare åtte år igjen til 2030. I dag står vi altså i historiske omgivelser og ser at vi er med på å bidra til det skiftet.

Vi er helt avhengig av å ha industrien med. Det har vært min erkjennelse i arbeidet med klima og miljø, at hvis industrien er med så er det der kompetansen ligger til å få til industriprosesser, verdiproduksjon, med reduserte utslipp.

Derfor vil jeg, før jeg får tatt dette spadetaket, mest av alt berømme dere som jobber her. Her er det viktige naturressurser, vi har en stor utfordring på kraft, her produseres det ammoniakk og gjødsel. Men det skjer ikke av seg selv. Det skjer på grunn av veldig dyktige folk. Så alle dere som jobber her, i den lange verdilinjen; takk til dere. Jeg berømmer lærlingene som jeg har møtt, de unge menneskene som er med på dette skiftet og skaper den nye industrien. Og det er de vi må hegne om, det er kunnskapen og kompetansen.

Yaras planer om å legge om produksjonen kan få betydning for å kutte våre utslipp. De 800 000 tonnene vil monne. Men vi må løfte blikket og se at her er det et tiltak som kommer til å ta verden i retning et mer bærekraftig landbruk og kutt i utslipp.

Jeg har de siste ukene snakket med kollegaer i Europa, i Europakommisjonen, i andre land. Det er dette som nå står på dagsorden. Overgangen til et energisystem som får utslippene ned. Og de ser mot Norge for kompetanse, for energi og for kunnskap. Derfor er hydrogen så viktig – å få bygget denne verdikjeden og også koble det opp mot det vi er som skipsfartsnasjon når vi skal utvikle de nye drivstoffene.

Derfor er det en stor glede å kunne få takke alle dere som er med på prosjektet. Jeg ønsker dere lykke til med det historiske arbeidet dere har framover. Og å kunne ta et veldig originalt spadetak som jeg nå skal gjøre.

Så jeg gratulerer til alle og gleder meg til å komme hit og se på fortsettelsen.

Gratulerer med dagen til alle sammen. Tusen takk.