Statsråd Anniken Hauglie på EUs arbeids- og sosialministermøte i Amsterdam

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nederland har i 1. halvår 2016 formannskapet for Rådet for Den europeiske union. De har arrangert et uformelt ministermøte for arbeids- og sosialministre 19–20. april 2016 i Amsterdam, hvor statsråd Hauglie deltar.

Bilde Anniken Hauglie på blå løper under møte for arbeids- og sosialministre i Amsterdam. Gammel seilskute i bakgrunnen.
Anniken Hauglie deltar på uformelt møte for arbeids- og sosialministre i Amsterdam, Nederland. Foto: Dutch Government/Martijn Beekman

Det nederlandske formannskapet prioriterer arbeidsmobiliteten av personer og knytter diskusjonen om opp mot utsendingsdirektivet og anstendig arbeid. 

– Det nye forslaget til endringer i utsendingsdirektivet signaliserer at det er nødvendig å gjøre grep for å sikre den riktige balansen mellom fri flyt av tjenester, beskyttelse av arbeidstakerne og rettferdige konkurransevilkår for lokale og utenlandske virksomheter. I Norge bidrar arbeidstakere fra EØS-land til å dekke behovet for arbeidskraft, men dette kan også skape større fare for sosial dumping. Regjeringen er tilfreds med at dette settes på dagsorden, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Ny europeisk plattform

Den nye europeiske plattformen for å bedre samarbeidet innen forebygging og bekjempelse av svart arbeid, og den nye europeiske pilaren av sosiale rettigheter er også blant temaene.

– Møtet i Amsterdam er en gyllen anledning både for erfaringsutveksling og for å fremme norske vurderinger og posisjoner.  Norge skal aktivt bidra til arbeidet med plattformen og komme med egne forslag. Det er særlig aktuelt å ta opp ønsket om å etablere et operativt tilsynssamarbeid med arbeidstilsynene i land som sender mange arbeidstakere til Norge. Dessuten er det relevant å vise til de norske erfaringene med samarbeid mellom ulike etater, og hvordan dette kan utvikles videre, avslutter statsråden.