Forsiden

Statssekretær Viseth på mineralbesøk i Canada

Statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth deltok i forrige uke på mineral- og gruvemessen PDAC i Toronto. Det er en av verdens største og viktigste møteplasser for bedrifter, myndigheter og organisasjoner innen mineralvirksomhet. I løpet av fire dager gjennomførte Viseth et rekke møter med ulike aktører i mineralnæringen.

– Jeg hadde flere gode møter med blant andre canadiske nasjonale og regionale myndigheter om mineralspørsmål. Deriblant om Norges import av sjeldne jordarter fra Canada, sier Odd Steinar Åfar Viseth.

Canada og Toronto er den viktigste kilden til finansiering for globale gruveprosjekter og hjemstedet til mange av verdens leteselskaper. Der hadde Viseth møter med norske aktører, den svenske statssekretæren Sara Modig, canadiske politikere og næringsliv, samt bransjeorganisasjonen Mining Association of Canada. Møtene gav gode innspill til både utarbeidelsen av mineralstrategien og det videre arbeidet med mineralloven.

I tillegg holdt han et innlegg for Nordic Mining Day, et arrangement i Toronto hvor Norge, Sverige og Finland samarbeider om å presentere mineralprosjekter i Norden. Formålet med arrangementet er å sette Norden på kartet som mineralregion for canadierne. Budskapet til Viseth var viktigheten av en bærekraftig mineralnæring og at Norden er en attraktiv region å investere i.

Statssekretæren besøkte også et prosesseringsanlegg for sjeldne jordarter i Saskatchewan, og hadde møter med de respektive regionale myndighetene fra områdene hvor prosessverket og gruven ligger. Gruven ligger i Nordvesterritoriene i Canada, et territorium med en høy andel urfolk. Viseth fikk blant annet høre mer om hvordan man i disse områdene ser på mulighetene og utfordringene som følger med mineralvirksomheten.

– Norge og Canada har mange likheter. Vi er begge arktiske land med urbefolkninger, vi er opptatt av bærekraftig mineralproduksjon og vi ønsker å sikre verdikjeder for mineraler, sier statssekretæren og legger til:  

– Våre to land har allerede i dag et godt samarbeid på næringsnivå gjennom Norges tilslutning til det canadiske systemet Towards Sustainable Mining. Jeg tror både Norge og Canada vil ha nytte av et videre samarbeid på mineralområdet.

Selskapet Cheetah, som driver gruvedrift og prosessverket Viseth besøkte, har en avtale med det norske selskapet REEtec om å levere sjeldne jordarter til deres seperasjonsanlegg på Herøya ved Porsgrunn. Samtidig arbeider svenske LKAB, som er største investor i REEtec, med sine planer om utvinning av sjeldne jordarter fra ressurser i Kiruna. Dette er et godt grunnlag for en norsk-svensk verdikjede for sjeldne jordarter med tyngdepunkt i Telemark.

I Fensfeltet ved Skien arbeider flere selskaper med utvikling av forekomsten med sikte på utvinning av sjeldne jordarter. Norge ligger derfor an til å bli en viktig leverandør av sjeldne jordarter til det europeiske markedet, og gjennom dette bidra til å styrke europeisk strategisk autonomi. Norge er allerede en viktig europeisk leverandør av mange metaller og mineraler