Strammer inn bruken av konkurranseklausuler

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler (konkurranse-, kunde- og rekrutteringsavtaler) i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2016. For allerede inngåtte avtaler vil reglene først få virkning 1. januar 2017.

– De nye reglene gir større fleksibilitet i arbeidsmarkedet og bedre forutsigbarhet, både for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Formålet med reguleringen er å begrense bruken av slike avtaler, for å sikre mobilitet i arbeidsmarkedet. Rekrutteringsklausuler er som hovedregel forbudt og skal kun benyttes i tilfeller hvor det er et konkret og reelt behov for slike begrensninger i arbeidstakerens handlefrihet. Lovlig karantenetid er nå begrenset til maksimalt ett år. Reglene sikrer også at arbeidstaker blir kompensert for redusert handlefrihet under karantenetiden. 

Rapport om konkurransebegrensende avtaler

Menon, Advokatfirmaet Hjort og Opinion har på oppdrag fra departementet laget en nullpunktsanalyse for å kunne evaluere effekten av lovendringene.

Les mer om rapporten «Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold»

Til toppen