Styrker kvaliteten i fagskolene med 51 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

20 fagskoler spredt over hele landet får totalt 51,1 millioner kroner av regjeringen. Pengene skal blant annet gå til å utvikle nye utdanningstilbud som arbeidslivet etterspør, kjøpe nytt utstyr og øke den digitale og pedagogiske kompetansen til faglærerne. Fagskulen Vestland og Fagskolen Innlandet får mest penger.

Ved å ha oppdatert utstyr og kompetanse kan fagskolene i større grad tilby de utdanningene som arbeidslivet trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Fagskolene tilbyr korte, fleksible og yrkesrettede utdanningstilbud som er etterspurt i arbeidslivet. NHOs kompetansebarometer for 2022 viser at 1 av 2 bedrifter har behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning.

– Det er et stort behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning, og behovet vil trolig øke i tiden fremover. Denne regjeringen har økt antall studieplasser, men vi styrker også kvaliteten på utdanningen, sier Borten Moe.

Mest penger til helse -og velferdsfag og tekniske fag

Totalt er det 40 prosjekter ved 20 fagskoler som får utviklingsmidler i år. Det er en god spredning i fagområder som får støtte, men samlet sett tildeles det mest penger til prosjekter som er rettet mot helse- og velferdsfag og tekniske fag.

Det gis blant annet støtte til utvikling av en ny utdanning i grønn omstilling i byggenæringen ved Fagskulen Vestland, cybersikkerhet ved Fagskolen Innlandet og innkjøp av simulatordukker til helse- og oppvekststudier ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Midlene skal også brukes til digital teknologi for bedre læring og digital kompetanseheving for ansatte. Det innebærer tiltak for å styrke de fagansattes og fagskolenes nettpedagogiske kompetanse. 

– Det har kommet inn mange og gode søknader. Pengene vi nå deler ut, vil bidra til et godt og spennende tilbud på fagskoler over hele landet og vil gi studentene verdifull kompetanse som arbeidslivet har behov for, sier Borten Moe.

 

Disse fagskolen får støtte i 2023:

Fagskole

Fagområder

Tildelt beløp

Fagskulen Vestland

Teknisk, helse og velferd

6 905 600

Fagskolen Innlandet

Tekniske, helse og velferd

6 522 417

Fagskolen Rogaland

Tekniske, helse og velferd, samferdsel, økonomisk og administrativ, annet

5 552 000

NKI Fagskoler AS

Økonomisk og administrativ

5 288 000

Fagskolen Kristiania

Økonomisk og administrativ, kreativ

4 348 333

Norges grønne fagskole - VEA

Grønne, tekniske og kreative fag

2 624 660

Fagskolen i Nord

Teknisk

2 500 668

AOF Fagskolen

Økonomisk og administrativ, helse og velferd

2 443 412

Fagskolen Møre og Romsdal

Teknisk, helse og velferd, samferdsel

2 384 000

Fagskolen Diakonova AS

Helse og velferd

2 328 326

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Helse og velferd

1 602 651

Medlearn AS

Helse og velferd

1 493 793

Fagskolen Vestfold og Telemark

Helse og velferd, samferdsel

1 404 385

Norsk Hestesenter

Grønne fag

1 278 069

Gokstad Akademiet AS

Teknisk, Økonomisk og administrativ

1 188 310

AOF Østfold

Helse- og velferd, Økonomisk og administrativ, Annet

1 058 250

Nordland fagskole

Tekniske fag

1 003 000

Fagskolen i Agder

Helse og velferd

720 000

Folkeuniversitetets Fagskole AS

Helse og velferd

420 000

KBT Fagskole

Helse og velferd

27 018

 

 

51 092 892