Forsiden

Styrker musikkorpsene

- Vi vil legge til rette for at alle barn kan delta i korps. Korpsene er viktige møteplasser som aktiviserer mange i Norge, men de opplever alvorlige konsekvenser etter pandemien. Regjeringa skal stille opp for barn og unge, og bevilger nå 1,5 millioner kroner til gjenoppbygging av korpsmiljøet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Under pandemien opplevde korpsene en nedgang i aktiviteter og medlemstall, og spesielt de yngste ble rammet.  Nærmere 3 000 barn og unge er forsvunnet fra skolekorpsene, noe som utgjør cirka ti prosent av skolekorpsmusikanter og drillere. Flere er på vei tilbake, men korpsene trenger et ekstra løft.

- Dette er miljøer vi må ta vare på og styrke, og vi vet at det er behov for å løfte korpsene i etterkant av pandemien, og da er disse pengene en håndsrekning til korpsbevegelsen, sier Trettebergstuen.

I forbindelse med fordelingen av restmidler fra Norsk Tippings overskudd til kulturformål, får Norges Musikkorps Forbund (NMF) 1,5 millioner kroner.

NMF jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes. NMF forvalter også Instrumentfondet, en støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter.

Et annet viktig tiltak for å få flere barn og unge til å delta i korpsmusikken, er å holde deltakeravgiftene så lave som mulig for aktiviteter NMF tilbyr, som instruktørkurs, sommerkurs, Norgesmesterskap, regionskorps m.m, noe pengene fra restmidlene kan bidra til.