Svar på skriftlig spørsmål om melkekyrnes proteinopptak

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hvor stor andel av melkekyrnes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya.

Spørsmål nr. 63 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Representanten Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål:

"Hvor stor andel av melkekyrnes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?"

Landbruks- og matdepartementet har forelagt spørsmålet til relevante fagmiljøer. Felleskjøpet Fôrutvikling og Tine har gitt svar som gjengitt i tabellen. Tabellen er basert på reell bruk i årene 2014 til 2018, fôranalyser og faglige vurderinger der det ikke foreligger statistikk.

Tabellen viser proteininnhold i fôr til drøvtyggere.

Tabell 1. Anslag på proteininnhold i fôr til drøvtyggere, perioden 2014-2018.

 

Tørrstoff, tusen tonn 2014-2018

Prosent protein

Tusen tonn protein

Andel av total protein

Grovfôr til drøvtyggere

2 645

15,6 %

             412,6

68 %

Fôrkorn i kraftfôr

1 006

10 %

             100,6

17 %

Importert fôrkorn i kraftfôr

123

10 %

               12,3

2 %

Soya

80

46 %

               36,7

6 %

Rapsekspeller

94

33 %

               31,1

5 %

Annet protein

30

50 %

               14,9

2 %

Sum

 

 

        608,1

100 %

Kilder: Felleskjøpet Fôrutvikling, SSB, Landbruksdirektoratet, Tine, NMBU.

Oppgavegiverne understreker at råvaresammensetningen endrer seg mye fra måned til måned og år til år. Vurderinger fra Tine anslår en proteinandel fra grovfôr for melkekyr spesielt til 63 prosent når både laktasjonsperioden og sinperioden er tatt med. Det er noe mindre enn for EU, som forklares med kortere vekstsesong og dermed mer begrenset mulighet for beitebasert melkeproduksjon i Norge.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad