Svar til ESA om allmenngjering av reise, kost og losji

Partane arbeider no med å finne løysing på korleis ein skal regulere dekking av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjeringsforskriftene.

Dette skriv Arbeids- og sosialdepartementet i brev til ESA i dag.

I oktober 2016 opna ESA formell sak mot Noreg med påstand om at dei norske reglane om allmenngjering av utgifter til reise, kost og losji er i strid med utsendingsdirektivet.

– Eg har bede dei partane det gjeld arbeide saman for å finne ei avtalebasert løysing på saken. ESA har akseptert ein slik prosess og bede om å bli jamleg orientert om status i arbeidet, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Dei tilbakemeldingane vi har fått tyder på at partane har etablert ein god dialog, og at arbeidet er i godt gjenge. Eg er glad for at partane tar ansvar i denne saka, seier statsråden.

Saka vil vere gjenstand for forhandling ved lønnsoppgjeret våren 2018. 

Les brevet her

Til toppen