Svar til ESA om allmenngjøring av reise, kost og losji –  statusrapport

Partene arbeider med å finne løsninger på regulering av dekning av utgifter for reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriftene. Dette skriver Arbeids- og sosialdepartementet i dette brevet til ESA, 7. april 2017.

Les brevet her: