Svar på spørsmål om bistand

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) om statsråden kan legge frem en rangert oversikt over hvor mye hvert land har gitt til FN per innbygger, og en tilsvarende oversikt over hvilke land som har gitt mest i samlet bistand per innbygger for hvert år fra og med 2014 til og med 2021.

Skriftlig spørsmål nr. 441 (2021-2022).
Datert 18.11.2022

Fra representanten Per Martin Sandtrøen (Sp):
Kan statsråden legge frem en rangert oversikt over hvor mye hvert land har gitt til FN per innbygger, og en tilsvarende oversikt over hvilke land som har gitt mest i samlet bistand per innbygger for hvert år fra og med 2014 til og med 2021?

Utviklingsministerens svar:
Utenriksdepartementet viser til vedlagte oversikter utarbeidet av Norad:

Tallene er basert på den offisielle bistandsstatistikken (ODA) utarbeidet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin utviklingskomité (DAC). Sammenligningen er avgrenset til medlemsland i OECD. I tillegg kan det være bistand fra andre land som ikke rapporterer til OECD/DAC. Dette kan ikke verifiseres og vil dermed ikke fremkomme i oversiktene som er vedlagt her.