Forsiden

Svar på spørsmål om organisasjoner som redder liv i Middelhavet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om utenriksministeren vil ta opp problemstillingen rundt et nytt italiensk dekret, signert av den italienske presidenten 2. januar i år med italienske myndigheter. Dekretet vil redusere kapasiteten til organisasjoner som redder liv på Middelhavet.

Skriftlig spørsmål nr. 925 (2022-2023).
Datert 09.01.2023

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksministeren:
Et nytt italiensk dekret, signert av den italienske presidenten 2. januar i år, vil redusere kapasiteten til organisasjoner som redder liv på Middelhavet. Beslutningen vil gjøre det som allerede er en av verdens dødeligste migrasjonsruter enda farligere. Vil utenriksministeren ta opp denne problemstillingen med italienske myndigheter?

 Utenriksministerens svar:
Norge anerkjenner Italias bidrag til å håndtere flyktninge- og migrasjonsbevegelser som første ankomstland til EUs yttergrense. Mange forsøker å ta seg over Middelhavet og det var en sterk økning fra 2021 til 2022. Den italienske kystvakten gjør en god jobb i å hjelpe migranter i italiensk søk- og redningsområde.

Vi er kjent med det nye italienske dekretet og vil følge nøye med på hvordan det praktiseres.

Flere NGO-fartøy, herunder de to norskflaggede skipene Ocean Viking og Geo Barents driver søk- og redningsoperasjoner i Middelhavet. Ocean Viking er eid av norske Høyland Offshore og leies av organisasjonen SOS Mediterranée. Geo Barents er eid av rederiet Uksnøy og leies av Leger Uten Grenser.

Havretten pålegger flaggstaten en plikt til å pålegge føreren av skip å yte bistand til personer i havsnød. Bistandsplikten følger av FNs havrettskonvensjon, folkerettslig sedvane, IMOs konvensjoner, samt Soilas- og SAR-konvensjonene («Maritime Search and Rescue Convention»).

Hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å skaffe en trygg havn for dem som er reddet er den kyststat som har ansvaret for søk og redning i det området hvor redningsoperasjonen ble foretatt. Nærliggende kyststater har også et spesielt ansvar. Hovedformålet er ivaretakelse av reddede personer og effektiv bistand til involverte skip. Statene har etter SAR-konvensjonen plikt til å samarbeide for å sikre at ilandsetting kan skje med minimum av forstyrrelser på skipets reiserute, slik at kapteinen snarest mulig kan løses fra sine plikter.

Norge forventer at Italia forholder seg til havretten og menneskerettighetskonvensjonene. Dette har blitt kommunisert til italienske myndigheter og vil tas opp i den videre dialogen.