Svar på spørsmål om Irans ambassadør

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om hun vil kalle den iranske ambassadøren inn på teppet.

Skriftlig spørsmål nr. 365 (2022-2023).
Datert 09.11.2022

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren kalle den iranske ambassadøren inn på teppet? 

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret over det som nå skjer i Iran, og jeg fordømmer all grov voldsbruk. Norge er imot all bruk av dødsstraff. Det er uakseptabelt hvis iranske domstoler idømmer dødsstraff overfor personer som har benyttet seg av sin rett til ytringsfrihet. Dommen er ikke rettskraftig. Vi er svært urolige over for menneskerettighetssituasjonen i Iran og vi tar jevnlig opp praktiseringen av dødsstraff direkte med iranske myndigheter, og i FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd. Dødsstraff ble også tatt opp i et møte som UD hadde med den iranske ambassaden denne uken.

Jeg tok selv tok opp Mahsa Aminis tragiske dødsfall direkte da jeg møtte Irans utenriksminister i New York 22. september. Det har vært flere samtaler med ambassaden her i Oslo, senest denne uken, om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Iran er også gjort kjent med Norges syn på utviklingen i landet gjennom flere offentlige uttalelser og i møter som Norges ambassadør i Iran har hatt med iransk UD i Teheran.

Norge vil fortsette å engasjere seg for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Dette gjør vi ved å møte myndighetene, forhandle i FN og bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke norske synspunkter til støtte for de som blir rammet av menneskerettighetsbrudd i Iran.