Svar på spørsmål om trosfrihet i Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om Norge vil følge oppfordringen fra FN-eksperter om å bryte tausheten rundt Irans forfølgelse og trakassering av religiøse minoriteter og når og på hvilken måte oppfordringen vil bli fulgt.

Skriftlig spørsmål nr. 2751 (2021-2022).
Datert 29.08.2022

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren: 
Åtte FN-eksperter anført av spesialrapportøren for trosfrihet, Nazila Ghanea, har nylig krevd at Iran stanser den systematiske forfølgelsen og trakasseringen av religiøse minoriteter. Ekspertene oppfordrer også det internasjonale samfunnet til å holde Iran ansvarlig og bryte tausheten rundt temaet. Vil Norge følge denne oppfordringen fra FN? Når og på hvilken måte vil man i så fall gjøre det?

Utenriksministerens svar:
Representanten reiser et viktig spørsmål. Jeg deler de åtte FN-ekspertenes dype bekymring over økende forfølgelse av tros- og livssynsminoriteter i Iran. Norge støtter opp om deres krav om at Iran stanser forfølgelsen og trakasseringen av tros- og livssynsminoriteter. FN-ekspertene, med spesialrapportør for trosfrihet Nazila Ghanea i spissen, fremhever særlig det som fremstår som systematisk forfølgelse av bahaier i Iran. Spesialrapportør Ghanea og de andre ekspertene krever at Iran må slutte å bruke religion på en måte som står i veien for å innfri grunnleggende menneskerettigheter.

Norge har en omfattende dialog med Iran, også om menneskerettigheter. Tros- og livssynsfrihet inngår i dette. Dialogen med Iran skjer både bilateralt med iranske myndigheter gjennom vår ambassade i Teheran, med Irans ambassade i Oslo og multilateralt gjennom FN-systemet. Norges ambassade i Teheran følger utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Iran nøye, inkludert den manglende tros- og livssynsfriheten i landet. Utenriksdepartementet mottar dessuten verdifull informasjon gjennom regelmessig kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og med bahaisamfunnets kontor for samfunnskontakt i Norge. Så sent som i august i år hadde vår ambassade i Teheran i et møte med det offisielle iranske organet High Council for Human Rights, hvor Norge uttrykte bekymring vedrørende utviklingen av situasjonen for bahaiene i Iran. Vår ambassade vil videreføre dialogen med iranske myndigheter.

Norge har tatt opp situasjonen i Iran i FNs menneskerettighetsråd. Under FNs generalforsamling er Norge medforslagsstiller for den årlige resolusjonen som tar opp menneskerettighetssituasjonen i  Iran. Norge har også tatt opp situasjonen for tros- og livssynsminoriteter og kommet med anbefalinger under de faste periodiske landgjennomgangene (UPR) av Iran i FNs menneskerettighetsråd.

 

Dette vil Norge fortsette med.