Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svarthalespoven på Jæren blir avprioritert

Forskrift om svarthalespove som prioritert art er nå endret. Forskriften omfatter ikke lenger den sørlige underarten som lever på Jæren.

- Årsaken er det svært høye konfliktnivået, samt at det er mer hensiktsmessig å ta vare på denne sørlige arten med andre virkemidler. Den nordlige underarten av svarthalespove vil fremdeles være en prioritert art, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Fuglearten svarthalespove ble i 2011 en prioritert art etter naturmangfoldloven. I Norge finnes det to underarter - limosa i Sør-Norge og islandica i Nord-Norge.

Artens hovedutfordring i Sør-Norge er lav ungeproduksjon. Utfordringen har i første rekke vært at det har vært slått gress samtidig som artenhekker på arealene.

- Konfliktnivået knyttet til svarthalespoven på Jæren har vært svært høyt. Jeg ser det som viktig å ha aksept for vern. For å skape ro rundt forvaltningen av denne underarten ønsker vi å bruke andre virkemidler enn prioritering, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Avprioriteringen vil ikke omfatte den nordlige underarten islandica. Denne underarten har fortsatt behov for beskyttelse og det er ingen kjente konflikter med grunneiere, kommuner eller næringsinteresser.

I høringsrunden har flere av høringsinstansene uttalt at man bør satse på frivillige ordninger og avtaler for å ta vare på underarten på Jæren.

- Det er viktig at andre virkemidler bidrar til å sikre underartens overlevelse på Jæren. Jeg synes derfor innspillene i høringsrunden anviser et fornuftig spor. Fylkesmannen i Rogaland har derfor fått i oppdrag å søke å inngå avtaler om utsatt slått eller andre effektive tiltak med grunneiere som blir berørt, sier Sundtoft.

Det er et mål å styrke det samlede arbeidet for truede arter slik at deres status bedres. Som ledd i dette arbeidet vil det denne våren bli vedtatt flere arter som prioriterte arter. Fjellreven ble i januar i år den første arten som er prioritert av denne regjeringen.

Forskrift om endringer i forskrift 20. mai 2011 nr. 524 om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art (Norsk Lovtidend)

Svarthalespove
Svarthalespove Foto: Kjell Mjølsnes
Til toppen