Høring av forslag om å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet ber med dette om uttalelser til forslag om avprioritering av arten svarthalespove (Limosa limosa). Endringsforslaget innebærer at forskrift 20. mai 2011 nr. 524 om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art oppheves.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2015