Syria-krisen krever fortsatt oppmerksomhet

– Vi må ikke glemme krisen i Syria, selv i en tid med mange konflikter og kriger. 90 prosent av den syriske befolkningen lever i fattigdom, ifølge nye tall fra Verdensbanken. Norge vil derfor gi 500 millioner kroner i støtte til arbeidet våre partnere gjør i Syria i 2024, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Eide deltar i dag på EU-konferansen i Brussel om støtte til Syria og nabo-landene. Internasjonale ledere møtes samtidig som hverdagen for syrerne blir stadig vanskeligere, 13 år etter at Syria-krigen brøt ut. Den norske støtten går til norske humanitære organisasjoner, den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og FN, for å bidra med mat, helsetjenester, utdanning og husly.  

– I dag har syrere flest bare et par timer med strøm hver dag. Det gjør hverdagen vanskelig, og nesten umulig å drive en butikk eller bedrift. Vi må finne løsninger som gjør at syrerne bedre kan klare seg selv. Istedenfor å sende inn tankbiler med vann, må vi reparere vann- og strømforsyning, sier Eide.

Verdensbankens rapport slår fast at mer enn én av fire innbyggere lever i ekstrem fattigdom. Utenriksministeren hadde også en samtale med FNs spesialrepresentant for Syria Geir O. Pedersen i forbindelse med møtet i Brussel. FN jobber for en politisk løsning på konflikten i landet.

– Norge støtter FNs spesialutsendings viktige arbeid for fred i Syria. Bare en inkluderende politisk løsning kan få slutt på konflikten og lidelsene til det syriske folket, sier Eide.

Siden krigsutbruddet i 2011 har Norge bidratt med rundt 20 milliarder kroner til Syria-krisen.

– Syria-krisen er også i høyeste grad en regional krise. Det er mer enn seks millioner syriske flyktninger i Jordan, Libanon og Tyrkia. Flere av nabolandene strever også med vanskelige forhold for egen befolkning, og motstand mot flyktningene er økende. Norge vil derfor også fortsette å gi en betydelig støtte til arbeidet med flyktninger og fattige i nabolandene Libanon og Jordan, sier Eide.

Gruppebilde deltakere Syriamote Brussel
Foto: Mathias Rongved, Utenriksdepartementet