Taler og innlegg

Tale av samferdselsminister Nygård - første spadestikk ved Bodø lufthavn

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale ved markering av første spadestikk ved Bodø lufthavn 21. mars 2023.

Kjære alle sammen. Aller først: Gratulerer med dagen!

Dette er en stor dag for Nordlandssamfunnet, Bodø kommune, for Avinor og for norsk samferdsel. Jeg setter stor pris på å kunne være til stede.

Jeg synes det er fantastisk at både Bodø by og Nordlands hovedflyplass Bodø lufthavn skal bli nye. Vi markerer i dag en viktig milepæl, og et prosjekt som er unikt – både i Norge og internasjonalt.

De fleste her i dag kjenner nok til bakgrunnen for beslutningen om «Ny by – ny flyplass.» Det startet for over ti år siden, da Stortinget i 2012 vedtok å legge ned Bodø flystasjon – og flytte den militære aktiviteten til Ørlandet og Evenes.

Nyheten kom nok som et sjokk på mange, men jeg vil rose Bodø kommune og innbyggerne for å tenke nytt og kreativt.

Dere så tidlig at flyttingen av kampflybasen også ville gi muligheter– og den tankegangen ser vi resultatet av i dag.

«Ny by – ny flyplass» baserer seg på flere forhold. Først og fremst at det foreligger et investeringsbehov på dagens lufthavn, men også at militæraktiviteten ble flyttet. Og Bodø er en by i vekst, - og behovene for areal er stadig større.

Man så dermed at betydelige arealer på Bodøhalvøya kunne utnyttes bedre ved å flytte lufthavnen lenger sørover, når uansett investeringer måtte gjøres. Dette frigir store områder, som nå kan brukes til å fornye byen og til å legge til rette for flere innbyggere i sentrumsnære områder. Det er en god måte å tenke fortetting på, og lage en mer klima- og miljøvennlig by for fremtiden.

Prosjektet vil bety et stort løft for Bodø kommune og hele Nordlandssamfunnet. Det vil legge til rette for en positiv byutvikling, og samtidig vil vi få en styrking av den regionale utviklingen. Enten en reiser fra Stokmarknes eller Røst så er man som regel innom Bodø før en reiser videre ut i verden eller i landet.

Nå vil nordlendingene få tilgang på en ny og moderne lufthavn, rustet for fremtiden.

Jeg vet at alle aktørene nå ser frem til å komme i gang med selve prosjektet. Det er mange som skal jobbe sammen, og jeg er sikker på at de involverte vil fortsette det gode samarbeidet slik at vi når vårt felles mål om ny by og ny flyplass.

I år blir det noe forberedende byggeaktivitet, mens de større anleggsarbeidene starter i 2024. Dette skal vi markere i ettermiddag - med et første, symbolsk spadestikk på lufthavnen.

Om få minutter skal ordfører Ida Pinnerød, konsernsjef Abraham Foss i Avinor og direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg underskrive avtalen om prosjektets videre arbeid.

Jeg vil berømme alle tre – og deres medarbeidere – for å være fremsynte, løsningsorienterte og kreative – og for å ha kommet i mål med det som utvilsomt har vært krevende diskusjoner og forhandlinger.

Gratulerer med å ha kommet så langt, og lykke til videre med et svært spennende prosjekt.